Voor een duurzame wereld waar vrouwen en mannen
in een rechtsstaat leven en de vrijheid hebben
om zich ten volle te ontplooien.

Stories

Enabel voert sinds 2018 een programma uit om de veeteelt in Niger op een hoger niveau te tillen. Dat vereist veel diplomatie want de belangenconflicten tussen rondtrekkende veehouders en lokale boeren zijn niet min. De oplossing? Een dialoog...
De provincie Gaza in Mozambique is een droge streek met afgelegen dorpen en weinig waterbronnen. Het Belgisch ontwikkelingsagentschap stelt een nieuwe aanpak voor die de landelijke bevolking een betere toegang tot drinkwater biedt.
De meeste Palestijnse jongeren zitten zonder werk. Omdat bedrijven meestal op zoek zijn naar technisch geschoold personeel, is werkplekleren een deel van de oplossing.

Waar we werken

Divider text here
In fragiele staten en in de minst ontwikkelde landen, vooral in Afrika.
ONZE PROJECTEN
Informatie en updates over onze projecten vind je op het platform Open Data.
Naar OPen.Enabel

BLIJF OP DE HOOGTE

Divider text here
Volg onze acties en de laatste trends in internationale samenwerking.