Nieuws

31 januari 2024

Rwanda en België ondertekenen nieuw bilateraal samenwerkingsprogramma

Gezamenlijk persbericht

rwandan and belgian officials

Kigali, 30 januari 2024 – De regering van Rwanda, vertegenwoordigd door Uzziel Ndagijimana, minister van Financiën en Economische Planning (MINECOFIN), en het Koninkrijk België, vertegenwoordigd door Heidy Rombouts, directeur-generaal Ontwikkelingssamenwerking bij de FOD Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking, hebben een nieuwe bilaterale samenwerkingsovereenkomst 2024-2029 ondertekend. De ondertekeningsceremonie vond plaats in de kantoren van MINECOFIN.

 

De ondertekening van het nieuwe programma bevestigt het langdurige partnerschap in ontwikkelingssamenwerking tussen de Belgische en Rwandese overheden. Het samenwerkingsprogramma heeft een waarde van 95 miljoen euro (ongeveer 131 miljard RWF). Het voorziet in een strategische toewijzing van middelen in belangrijke sectoren zoals landbouw, verstedelijking en gezondheid, en in het beheer van de overheidsfinanciën. Het nieuwe programma bouwt voort op de resultaten van het lopende samenwerkingsprogramma 2019-2024 en streeft naar continuïteit en impact. Beide landen versterken hiermee hun gezamenlijke inzet voor duurzame groei en prangende mondiale uitdagingen.

Het nieuwe programma werd ontwikkeld in de loop van 2023, in nauwe samenwerking tussen beide landen. Het wordt gezamenlijk uitgevoerd door MINECOFIN, technische ministeries en agentschappen, en Enabel. Het programma vormt een aanvulling op een ander lopend bilateraal samenwerkingsprogramma op het gebied van waardig werk en sociale bescherming (17 miljoen euro, 2022-2027). Het maakt deel uit van een bredere Team Europe-aanpak en sluit ook aan bij die van andere EU-ontwikkelingspartners.

 

“Het nieuwste programma is een cruciale stap vooruit en bevestigt onze inzet op vitale sectoren zoals landbouw, gezondheidszorg, verstedelijking en het beheer van overheidsfinanciën – een hoeksteen voor de sociaaleconomische vooruitgang van Rwanda. De overeenkomst onderstreept de duurzame samenwerking tussen onze beide landen, een partnerschap dat consequent tastbare vooruitgang heeft opgeleverd in diverse sectoren waarop we inzetten”, aldus Uzziel Ndagijimana, Rwandees minister van Financiën en Economische Planning.

 

Sectorale focus

Gezondheid: Versterken van het gezondheidssysteem, verbeteren van de kwaliteit van de gezondheidszorg voor iedereen. Het programma focust op seksuele en reproductieve gezondheid en de strijd tegen gendergerelateerd geweld.

Landbouw: Verbeteren van de toegang tot en de consumptie van kwaliteitsvoedsel voor de groeiende bevolking binnen een omgeving die de transformatie van het voedselsysteem faciliteert. Dat doet het programma door duurzame, veerkrachtige en inclusieve agrarische waardeketens te ontwikkelen in een context van toenemende verstedelijking.

Verstedelijking: Ondersteunen van de ontwikkeling van duurzame en aantrekkelijke satellietsteden door de leefomstandigheden van de bevolking, en dan vooral de meest kwetsbaren, te verbeteren. Op die manier wil het programma bijdragen aan een sociaaleconomisch en ecologisch ecosysteem dat inclusief en klimaatbestendig is.

 

“Met dit nieuwe programma hernieuwen België en Rwanda hun jarenlange gezamenlijke engagement voor duurzame ontwikkeling. Ik ben er trots op dat ik hier sta als partner van Rwanda’s ambitieuze agenda voor toegang tot gezondheidszorg, de transformatie naar duurzame voedselsystemen en de ontwikkeling van klimaatvriendelijke, inclusieve steden”, aldus Heidy Rombouts, directeur-generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp.

 

 

Vragen rond media? Neem contact op met:

Denise Nsanga
Enabel – Communications Officer
E-mail: denise.nsanga@enabel.be

Robin Thiers
Belgische Ambassade – Eerste Secretaris Ontwikkelingssamenwerking
E-mail: robin.thiers@diplobel.fed.be

Sam Rubulika
MINECOFIN – Communications Specialist
E-mail: sam.ruburika@minecofin.gov.rw

Meer updates en publicaties

kid jumping on a stage Nieuws

08 juni 2024

Investeren in de toekomst : activiteitenverslag 2023 – 2024

Lees waarom we de internationale samenwerking moeten upcyclen. Waarom Enabel niet alleen een Belgisch, maar ook een Europees en Afrikaans agentschap is. Over de start van activiteiten in een nieuw land: Oekraïne. Over de start van nieuwe activiteiten in de sector van de groene waterstof.

Lees meer

women and a man working on a laptop Nieuws

07 juni 2024

Baanbrekende innovatieve ontwikkeling

Enabel is een standvastige innovatiepartner, toegewijd aan het ondersteunen van creatieve ondernemers en moedige intrapreneurs.

Lees meer

Jean van wetter and delphine moralis Nieuws

07 juni 2024

Upcycling International Cooperation

Lees het voorwoord van Jean Van Wetter en Delphine Moralis uit het activiteitenverslag 2023-2024.

Lees meer

women selecting coffee grounds Nieuws

07 juni 2024

Waardig werk voor een betere sociale bescherming

Jobs creëren, werknemersrechten, sociale bescherming en dialoog: in de regio van de Grote Meren voeren we een reeks projecten uit die uitsluitend gericht zijn op het bereiken van deze doelstellingen.

Lees meer

Man working in a hospital laboratory Nieuws

07 juni 2024

Moderniseren, opleiden, zorg verlenen

In Burundi houdt Enabel zich al meer dan tien jaar bezig met de gezondheidszorg die tot aanzienlijke verbeteringen heeft geleid : het moderniseren van de medische infrastructuur, het digitaliseren van de gezondheidsdiensten, en het opleiden van het personeel.

Lees meer

Nieuws

07 juni 2024

Groei? Ja, maar inclusieve groei

Economische groei komt niet altijd iedereen ten goede. Enabel streeft daarom naar “inclusieve groei” die ook vrouwen, jongeren en kwetsbare groepen ten goede komt. Zo doen we dat.

Lees meer

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte van onze activiteiten en internationale ontwikkelingstrends belicht vanuit Belgisch perspectief.

Newsletter NL

"*" geeft vereiste velden aan