Groei? Ja, maar inclusieve groei

De meeste landen blijven economische groei nastreven – maar die komt niet altijd iedereen ten goede. Daarom streeft Enabel liever naar ‘inclusieve groei’. Die garandeert de participatie van vrouwen, jongeren en kwetsbare groepen, en houdt ook rekening met het milieu en de normen voor waardig werk.

 

In 2023 heeft Enabel meer dan 40 projecten uitgevoerd die bijdragen aan inclusieve groei in een 15-tal landen, met een portefeuille ter waarde van 300 miljoen euro. De projecten worden gefinancierd door de Belgische gouvernementele samenwerking of door andere donoren – voornamelijk de Europese Unie.

Enabel ondersteunt ondernemerschap in verschillende stadia, van de oprichting en ontwikkeling van bedrijven tot de groeifase, in een groot aantal verschillende sectoren (landbouw, bouw, veeteelt, digitalisering, energie, innovatie), en in toenemende mate in de groene en circulaire economie. De ondersteunde projecten worden ook uitgevoerd door bevolkingsgroepen die over het algemeen uitgesloten of ondervertegenwoordigd zijn, zoals vrouwen en jongeren.

 

De rol van kmo’s

Inclusieve groei realiseren is een complexe uitdaging die samenwerking en coördinatie vereist tussen overheden, maatschappelijke organisaties, de private sector en internationale organisaties.

Enabel is vooral overtuigd van de sleutelrol die kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s) kunnen spelen door innovatief en inclusief ondernemerschap. Daarom hebben we een specifieke dienst opgericht voor ‘ontwikkeling en betrokkenheid van de private sector’.

 

Drie niveaus van verandering

Enabel werkt op drie niveaus:

  • op macroniveau: We verbeteren het bestuur en het regelgevende kader en creëren een gunstige omgeving voor inclusieve economische initiatieven.
  • op mesoniveau: We begeleiden de ondersteunende structuren, zodat zij op hun beurt betere diensten kunnen aanbieden. Concreet betekent dit dat we starterscentra en versnellers ondersteunen en samenwerken met sectorfederaties en -verenigingen, maar ook met organisaties die ondernemerschap onder vrouwen en jongeren stimuleren.
  • en op microniveau: Enabel hecht veel belang aan het versterken van ondernemers en bedrijven. We zorgen ervoor dat de juiste diensten beschikbaar zijn zodat ze zich kunnen ontwikkelen en hun resultaten kunnen verbeteren. Op die manier worden sociale en economische meerwaarde en jobs gecreëerd.

Vijf projecten die deze aanpak concreet illustreren:

PEM WECCO (Senegal) & PEM N’Zassa (Ivoorkust)

PEM (Projects for Entrepreneurial Mobility) brengt Belgische bedrijven en kmo’s uit Ivoorkust en Senegal samen. Het doel is om private economische partnerschappen tussen deze landen te vergemakkelijken. Enabel financiert zakenreizen en organiseert ontmoetingen in België.

Entreprena (Guinee)

Entreprena ondersteunt het ondernemerschap in Guinee in de landbouw, de stedelijke en de groene economie, en specifiek gericht op vrouwen. Het project werkt aan het creëren van kmo’s en start-ups en het versterken van hun vaardigheden en concurrentievermogen. Toegang tot financiële diensten en technische en economische ondersteuning staan centraal.

Het onderdeel ‘groene economie’ versterkt de lokale capaciteit in bosbeheer, bevordert de agro-ecologische transitie en ontwikkelt het lokale ecotoerisme. Het project is nu afgerond. Er zijn 7.500 ondernemers (waarvan 56% vrouwen) begeleid en 11.000 jobs gecreëerd.

DigiBoost (Benin)

In Benin heeft Enabel het DigiBoost-project gecoördineerd met als doel de digitale sector te ondersteunen. Het project heeft onder andere geleid tot de oprichting en opleiding van de Women In Tech-gemeenschap in Benin, die vrouwelijke ondernemers en digitale professionals samenbrengt.

Het heeft ook de ondersteuningsstructuren voor innovatief ondernemerschap (SAEI) gesteund, via de herstructurering van de incubatie- en versnellingsprogramma’s voor Beninse start-ups en de aanschaf van computerapparatuur. Tot nu toe zijn er 300 start-ups ‘geïncubeerd’ en versneld dankzij meer steun voor maatschappelijke organisaties.

Awa-prijs

De Awa-prijs is gebaseerd op een simpel feit: één op de drie bedrijven wereldwijd is in handen van een vrouw. De meeste zelfstandigen in Afrika ten zuiden van de Sahara zijn vrouwen. Toch botsen vrouwen tegen grotere obstakels bij het ontwikkelen en beheren van hun ondernemersprojecten dan mannen.

Elk jaar wordt er een wedstrijd georganiseerd om het werk in de kijker te zetten van vrouwen die met hun bedrijf een positieve impact hebben op hun gemeenschap. Twaalf van hen vallen in de prijzen. In 2024 wordt de Awa-prijs toegekend aan onderneemsters in de groene en circulaire economie.

IncluCities

In Tanzania heeft Enabel in 2023 het project IncluCities gelanceerd. Dat project ondersteunt bedrijven die actief zijn in de groene en circulaire economie (plastic recycling en afvalbeheer). Het doel is om hen te helpen via het ontwikkelen van vaardigheden, toegang tot financiering en opleiding in bedrijfsontwikkeling.

Meer updates en publicaties

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte van onze activiteiten en internationale ontwikkelingstrends belicht vanuit Belgisch perspectief.

Newsletter NL

"*" geeft vereiste velden aan