Juniorprogramma

Word Junior Expert

Het Juniorprogramma staat open voor jonge experten met de Europese nationaliteit en jonge inwoners van de 14 partnerlanden van de Belgische ontwikkelingssamenwerking. Ook jongeren die een technische of beroepsopleiding gevolgd hebben, komen in aanmerking.

De aangeboden functies

Om een beter idee te krijgen van je toekomstige functie kun je hier ontdekken welke functies andere jongeren al eerder hebben opgenomen. Net als jij hebben zij gekozen voor internationale solidariteit.

Elke functiebeschrijving beschrijft het doel van de functie, de rol en de verschillende taken van de Junior Expert. De lijst van voorgestelde functies en activiteiten is niet exhaustief en is bedoeld om jou een overzicht te geven van de rol die een Junior Expert op het terrein kan vervullen.

 

 

 

Voorbeelden van functies

Willem – Junior Expert Infrastructuur voor plattelandsontwikkeling bij Enabel

Diploma:

 • Master Burgerlijk ingenieur (Architectuur)

Functiecategorie:

 • Infrastructuur

Waar?

 • In Kigoma, Tanzania

Doelstelling van de functie:

 • Deze functie heeft als doel ondersteuning te verlenen aan de bouw van stenen boogbruggen in 6 districten van de regio Kigoma. In samenwerking met TARURA (Tanzania Rural & Urban Roads Agency) draagt Willem bij aan kwaliteitscontrole, opleiding van TARURA-personeel en vaklieden, zodat er na afsluiting van het project een lokale pool van expertise beschikbaar is in de regio Kigoma.

Rol en activiteiten van de Junior Expert:

 • Als burgerlijk ingenieur, bijdragen aan de voorbereiding van essentiële technische documenten per brug om een realistische raming van de kosten en een betrouwbare bouw te kunnen verwachten;
 • Toezicht houden op de bouwwerkzaamheden: bijdragen aan de kwaliteitscontrole van de bruggen om hoge bouwnormen te garanderen en ervoor te zorgen dat tijdschema’s en bouwbudgetten worden gerespecteerd;
 • Bijdragen tot doeltreffende communicatie en passende bevordering van technologie om het grote publiek bewust te maken en het Tanzaniaanse wegenagentschap te ondersteunen.
Projecttitel: 
SAKIRP (Regionaal project in Kigoma in de duurzame landbouw)

Thomas – Junior Expert in digitaal informatiebeheer bij Humanity & Inclusion

Diploma:

 • Bachelor in Maatschappelijk werk + Master in de politieke wetenschappen

Functiecategorie:

 • Digitalisering, Monitoring & Evaluatie, Kennismanagement 

Waar?

 • In Kampala, Oeganda

Doelstelling van de functie:

 • Deze functie heeft als doel het ontwikkelen en uitvoeren van een digitaliseringsstrategie voor de aspecten Monitoring, Evaluatie en Leren. Dit leidt tot een sterkere capaciteit binnen de ngo om projecten op te volgen en de impact te evalueren, tot een sterkere verantwoording van de acties tegenover donoren, autoriteiten en begunstigden en tot een sterker, evidence-based kennisbeheer

Rol en activiteiten van de Junior Expert:

 • Bepalen en uitvoeren van het actieplan voor informatiebeheer: vaststellen van de belangrijkste gebieden die voor verbetering vatbaar zijn;
 • organiseren van mobiele gegevensverzameling; ontwikkelen van databanken en visuals;
 • Benchmarken en voorstellen van innovatieve digitale oplossingen: capaciteitsversterking in digitale oplossingen voor het lokale personeel ontwikkelen en waar nodig technische ondersteuning bieden;
 • Ervoor zorgen dat het digitale gegevensbeheer compatibel is met de normen van andere agentschappen: deelnemen aan interne en externe vergaderingen met andere organisaties en instanties en workshops organiseren.
Projecttitel: 
Humanity & Inclusion Uganda Mission

Aurélie – Junior Expert Empowerment van kinderen en jongeren voor Kiyo

Diploma:

 • Master in Cognitieve en Gedragsneurowetenschappen

Functiecategorie:

 • Mensenrechten

Waar?

 • In Bujumbura, Burundi

Doelstelling van de functie:

 • Deze functie heeft tot doel de participatie en empowerment van kinderen en jongeren in de activiteiten en projecten die door de partners van KIYO worden uitgevoerd, te versterken. KIYO wil ervoor zorgen dat alle kinderen de kans krijgen en in staat zijn hun rechten te kennen, op te eisen en te verwezenlijken.

Rol en activiteiten van de Junior Expert:

 • De partners opleiden in de door KIYO ontwikkelde instrumenten en methoden;
 • Technische ondersteuning bieden aan de partners bij de uitvoering van empowerment- en participatieactiviteiten die kinderen en jongeren in staat stellen hun rechten te promoten en te verdedigen;
 • Uitwisselingen en goede praktijken met betrekking tot de uitvoering van deze thema’s vergemakkelijken.
Projecttitel: 
Samen voor de rechten van iedereen – KIYO

Saphia – Junior Expert in tewerkstelling voor Enabel

Diploma:

 • Master in Internationale betrekkingen

Functiecategorie:

 • Onderwijs, Opleiding en Tewerkstelling 

Waar?

 • In Conakry, Guinee

Doelstelling van de functie:

 • Deze functie heeft als doel het ontwikkelen en bevorderen van hoogwaardige werkgelegenheid in loondienst voor jongeren in Guinee in de regio’s waar het programma INTEGRA-Enabel wordt uitgevoerd.

Rol en activiteiten van de Junior Expert:

 • Peilen naar de behoeften van de arbeidsmarkt: enquêtes / ad hoc marktstudies organiseren op lokaal niveau om de vraag naar werk beter te oriënteren (veelbelovende sectoren, jobmogelijkheden);
 • Allianties met de private sector tot stand brengen: een gegevensbank opzetten van ondernemingen die jonge begunstigden een baan in loondienst aanbieden;
 • Waardig werk en werkgelegenheid voor vrouwen bevorderen, in banen die gewoonlijk aan mannen zijn voorbehouden;
 • Bundelen van kennis en produceren van nuttig materiaal voor opleiding en voor het formuleren van nieuwe programma’s op het gebied van jeugdwerkgelegenheid.
Projecttitel: 
INTEGRA-Enabel of Programma ter ondersteuning van de sociaaleconomische integratie van jongeren in de Republiek Guinee (Conakry en Mamou).

Gezochte vaardigheden

Als Junior Expert (JE) ben je geen stagiair of vrijwilliger. Je maakt integraal deel uit van een projectteam. Als Junior Expert heb je een taakomschrijving met welomschreven doelstellingen en te leveren prestaties (deliverables). Van een toekomstige Junior Expert worden de volgende vaardigheden verwacht: :

 • Problemen oplossen
 • Respect
 • Teamwerk en conflicthantering
 • Stressmanagement
 • Zelfontplooiing

Land van tewerkstelling

De Junior Expert wordt tewerkgesteld in een van de volgende 14 partnerlanden: Marokko, Palestina, Mali, Senegal, Guinee, Burkina Faso, Niger, Benin, DR Congo, Rwanda, Burundi, Oeganda, Tanzania en Mozambique.

Publicatie van vacatures

Voor Europese of nationale experten (d.w.z. uit de 14 partnerlanden) zijn er twee publicatie periodes van vacatures per kalenderjaar. Meestal in maart (cyclus 1) en in september (cyclus 2), maar dat kan gewijzigd worden.

Ontdek de selectiekalender voor Europese experten.

NL_2024_Cycle 2
Junior experts are visiting a project, taking notes and talking to people.

Solliciteren voor het Juniorprogramma

Als je geïnteresseerd bent in het Juniorprogramma, kun je twee keer per jaar online solliciteren. We publiceren een 15-tal vacatures voor Junior Experten.

Houd zeker rekening met het volgende:

 • Controleer de toelatingsvoorwaarden (zie de FAQ – Kom ik in aanmerking?);
 • De rekruteringscycli vinden plaats in maart (cyclus &) en september (cyclus 2) en kunnen worden gewijzigd;
 • De publicatieperiode van de vacatures duurt ongeveer 10 werkdagen;
 • De vacaturepagina is alleen tijdens de publicatieperiode actief;
 • Je kunt solliciteren voor meer dan één functie tegelijk;
 • Let op: onze vacatures worden alleen gepubliceerd in de taal van het betreffende land (Frans of Engels).  Vacatures in het Frans voor de franstalige landen (Burundi, Guinee, Marokko en Senegal). En vacatures in het Engels voor de engelstalige landen (Mozambique, Palestina, Rwanda en Oeganda). 

⚠️ Cyclus 1 (maart) van publicatie van vacatures voor jonge experten met de Europese nationaliteit wordt tussen 19 maart en 2 april 2024 om middernacht (Brusselse tijd) open.

Solliciteer online op onze rekruteringswebsite. De vacatures worden alleen zichtbaar in de taal van het betreffende land (Frans of Engels).

 

⚠️ Nieuwe vacatures voor experten, die in volgende 2 partnerlanden (Oeganda en Rwanda) wonen, zullen op de aanwervingsplatforms van elk land binnenkort beschikbaar zijn. Hou je ogen open!

 

Online sollicitatieformulier

Je online sollicitatie bestaat uit een (zo nauwkeurig mogelijk) in te vullen cv en een motivatiebrief. Instructies om je cv-account aan te maken:

 • In afwachting van de volgende publicatie van vacatures kun je nu al je cv-account aanmaken in het online rekruteringssysteem.
 • Vergeet niet je e-mailadres en het wachtwoord dat je gebruikt hebt te bewaren/onthouden zodat je later nog toegang hebt tot je account.
 • Kies de taal (Frans, Nederlands of Engels) via het icoontje van de taalkeuze rechtsboven in het scherm. De taalkeuze bepaalt in welke taal je de testen zult afleggen bij de schriftelijke en mondelinge selectie
 • Controleer de velden met een sterretje. Ze moeten zeker ingevuld worden.
 • Je kunt je cv op elk moment online bekijken. Door in te loggen op je account kun je je cv bijwerken.
 • Vergeet niet je wijzigingen regelmatig op te slaan. Je kunt ook een pdf-kopie van je sollicitatie opslaan.

Tijdens de publicatieperiode van de vacatures log je in via je account en kun je solliciteren op de vacature(s) die jou interesseert of interesseren. Je onlinesollicitatie bestaat uit een (zo nauwkeurig mogelijk) in te vullen cv en een motivatiebrief. Daarin moet je je belangstelling voor de functie aangeven en de redenen waarom je aan het Juniorprogramma wilt deelnemen.

  • Werk je cv bij.
  • Kopieer je motivatiebrief in het daarvoor bestemde vak. Je kunt het ook toevoegen als bijlage.
  • Ook wordt gevraagd dat je nog enkele vragen beantwoordt en verklaart dat je aan alle voorwaarden voor toelating tot het Juniorprogramma voldoet (uiterlijk op de laatste dag van de publicatie van de vacatures). Opgelet: als je wordt geselecteerd, maar in een later stadium blijkt dat je niet aan een of meer voorwaarden voldoet, wordt je sollicitatie onmiddellijk geannuleerd.

 

Sollicitaties die per e-mail of op andere wijze of buiten de publicatietermijn van de vacatures worden ingediend, worden niet in aanmerking genomen.

Ik ben een jonge Europese expert

Hier vind je meer informatie (toelatingsvoorwaarden, selectieproces, loonpakket, begeleiding & ontwikkeling en enkele interessante FAQ’s).

Ik ben een jonge expert die in één van de partnerlanden van de Belgische internationale samenwerking woont

De nieuwe criteria zijn nog niet officieel gevalideerd door de Belgische regering. Meer informatie volgt zo spoedig mogelijk.

Ik ben een jonge expert met een technische en beroepsopleiding

De nieuwe criteria zijn nog niet officieel gevalideerd door de Belgische regering. Meer informatie volgt zo spoedig mogelijk.

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte van onze activiteiten en internationale ontwikkelingstrends belicht vanuit Belgisch perspectief.

Newsletter NL

"*" geeft vereiste velden aan