Nieuws

22 mei 2024

België ontvangt een Namibische delegatie in het kader van de Belgisch-Namibische samenwerking voor waterstof en hernieuwbare energie

belgo namibian press conference

Deze dinsdag ontvangt minister van Energie Tinne Van der Straeten samen met CEO Jean Van Wetter van Enabel een Namibische delegatie voor een werkbezoek van 10 dagen over waterstof en hernieuwbare energie. Van Zeebrugge via Antwerpen en Genk tot Seraing krijgt de delegatie de kans om talrijke experts en leiders op het gebied van waterstof te ontmoeten.

 

Enkele weken na het officiële bezoek van Zijne Majesteit de Koning aan Namibië ontvangen minister van Energie Tinne Van der Straeten en CEO Jean Van Wetter van Enabel een Namibische delegatie voor een werkbezoek van 10 dagen over waterstof en hernieuwbare energie. Het doel van het bezoek is om de technische basis van het energiepartnerschap tussen beide landen te leggen en de Belgische steun voor de energietransitie van Namibië te bevestigen.

De eerste pijler richt zich op verschillende juridische en regelgevende aspecten van waterstof, met onder andere een presentatie door de FOD Economie over de federale wet op het waterstoftransport, een presentatie door Hinicio over de Europese wetgeving en het pilootproject. Ook de CREG zal een sessie presenteren over het Belgische en Europese regelgevingskader.

Wat betreft onderzoek en ontwikkeling, zal de delegatie ook de Belgische centra van excellentie bezoeken. Enerzijds het Von Karman Instituut, dat geavanceerd onderzoek doet naar vloeistofdynamica, en anderzijds Energyville, het onderzoekscentrum dat onder andere de universiteiten van Leuven (KU Leuven) en Hasselt samenbrengt en expertise biedt aan de industrie en overheden over slimme energiesystemen. Verder zal er verder gebouwd worden op de contacten met de Karel de Grote Hogeschool.

Voor de operationele pijler zal transport worden benadrukt door vertegenwoordigers van het maritieme bestuur en bedrijven gelieerd aan de haven. De delegatie zal bovendien de Haven van Antwerpen bezoeken en krijgt de gelegenheid om het waterstofstation van CMB Tech te bezoeken. Fluxys ontvangt de delegatie in Zeebrugge. John Cockerill zal de delegatie ook ontvangen, eerst in Aspach waar de groep de eerste Europese ‘gigafactory’ voor de productie van elektrolysers heeft ontwikkeld, en in Seraing, waar de experts van de groep verschillende ontwikkelingen op het gebied van waterstofproductieapparatuur zullen presenteren.

Ten slotte, uitgaande van het principe dat het noodzakelijk is de financiële wereld te betrekken om de financiering van projecten gerelateerd aan de energietransitie te waarborgen, staan er ook sessies over financiering op het programma.

 

Tinne Van der Straeten, Minister van Energie: “Dit studiebezoek is het eerste in zijn soort. Dankzij praktische kennis en kennisdeling kunnen onze twee landen blijven werken aan een solide partnerschap op het gebied van hernieuwbare energie, met een bijzondere focus op groene waterstof. Ik hoop dat deze tien dagen verrijkend zullen zijn voor alle partners die deelnemen aan dit werkbezoek, zodat we samen de operationele en technologische uitdagingen kunnen aangaan die ons tegen 2050 naar klimaatneutraliteit zullen leiden.”

 

Jean Van Wetter, CEO van Enabel: “Ik ben blij te zien dat ideeën concreet worden. Dit bezoek is een vervolg op de twee rondetafels over groene waterstof die Enabel in 2023 organiseerde. We faciliteren dit bezoek in onze rol om de uitwisseling van regelgeving, competenties en technologie tussen onze twee landen mogelijk te maken en een langetermijnprogramma op te zetten dat ervoor zorgt dat de ontwikkeling van groene waterstof niet alleen exportgericht is, maar ook ten goede komt aan de lokale en regionale ontwikkeling.”

 

Namibië, een strategische partner sinds 2021


Het was in 2021, tijdens de COP 26 in Glasgow, dat de minister van Energie en haar Namibische ambtgenoot Tom Alweendo een memorandum van overeenstemming (MoU) ondertekenden met als doel een grote productieplaats voor hernieuwbare elektriciteit te ontwikkelen, via zonne- en windenergie, om groene waterstof te produceren.

In april 2024 brachten Zijne Majesteit Koning Filip, vergezeld door minister van Energie Tinne Van der Straeten en CEO Jean Van Wetter van Enabel, een officieel bezoek aan Namibië gewijd aan groene waterstof. De doelstellingen van Namibië zijn nauw verbonden met de Belgische expertise en ambities. Het bezoek van de Koning benadrukte de expertise van Belgische bedrijven en de samenwerking op het gebied van hernieuwbare energie.

Meer updates en publicaties

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte van onze activiteiten en internationale ontwikkelingstrends belicht vanuit Belgisch perspectief.

Newsletter NL

"*" geeft vereiste velden aan