Co-creëren van innovatieve oplossingen voor de ontwikkeling van vaardigheden

congolose worker operating an electrical circuit

De Europese Unie investeert meer en meer in Afrikaanse landen. Daardoor kunnen de nationale economieën kansen grijpen om jobcreatie, economische zelfredzaamheid en armoedebestrijding op lokaal niveau verder te ondersteunen. Om dat waar te maken voert Enabel samen met de British Council, Expertise France, GIZ en LuxDev VET Toolbox uit.

 

VET Toolbox ondersteunt elf landen in Sub-Saharaans Afrika om tegemoet te komen aan de vraag naar vaardigheden van private investeringen. Dat doen ze via gerichte programma’s voor vaardigheidsontwikkeling, en beroepsonderwijs en -opleiding (VET – Vocational Education & Training). Het doel is om waardig werk te creëren en het leven van de mensen in lokale gemeenschappen te verbeteren.

 

Oeganda: een proefproject voor doeltreffend onderwijs en digitale transformatie


 

Enabel in Oeganda en VET Toolbox hebben samen een digitale oplossing ontwikkeld om de toegang tot beroepsonderwijs en -opleiding te verbeteren in landen waar die toegang vaak wordt beperkt door factoren als geografische afstand en gebrek aan middelen en apparatuur.

 

Via een partnerschap met private partner Wal-E Visual hebben we een proefproject ontwikkeld om de zachte en harde vaardigheden van deelnemers te verbeteren. Daarnaast willen we belangrijke lessen trekken voor de VET-gemeenschap rond de digitale transformatie van systemen voor vaardigheidsontwikkeling in Afrika.

 

35 leerkrachten van zeven instellingen voor beroepsonderwijs en -opleiding in heel Oeganda maakten kennis met het gebruik van virtual reality (VR).

 

“Ik heb erg genoten van de virtualreality-ervaring – wat ik te zien kreeg was iets heel anders. Gewoonlijk koopt ons instituut het opleidingsmateriaal aan. Een gebrek aan materiaal kan een doeltreffende opleiding in de weg staan. Nu met deze virtuele realiteit kan een student achter de computer zitten en alles met virtuele stof doen. Daardoor liggen de kosten aanzienlijk lager. (…) Ik geloof dat we met die technologie veel kunnen bereiken.” – Bogere Paul, Uganda Technical College Kyema

 

“Virtual reality zal de leercompetentie verbeteren en tegelijkertijd tijd en geld besparen. Door samen te werken met deskundigen en ontwikkelaars zullen we programma’s en applicaties kunnen ontwikkelen voor effectieve interactieve opleidingen.” – Isingom Yoroboam, Kasese Youth Polytechnic

man wearing a vritual reality headset
Copyright Wal-E Visual

DRC: Europese investeringen in strategische sectoren ondersteunen


 

Om duurzame en inclusieve economische groei te bereiken, hun arbeidskrachten voor te bereiden op de jobs van morgen en te concurreren in de wereldeconomie, moeten bedrijven hun menselijk kapitaal versterken en aan zich binden.

In het kader van VET Toolbox ondersteunt Enabel Europese ondernemingen die in de DRC actief zijn in de sectoren bouw, vervoer en logistiek, horeca en digitale technologie om het lokale menselijk kapitaal te ontwikkelen en te bevorderen. Hierbij wordt voortgebouwd op de resultaten van het EDUKAT-programma.

Dit project werd officieel gelanceerd tijdens het Salon des Métiers et de la Formation 2022, georganiseerd door het Verbond van Congolese Ondernemingen van Haut Katanga in Lubumbashi. Daar traden wij als gastheer op voor een paneldiscussie over het belang van de ontwikkeling van menselijk kapitaal. Deelnemers van Europese bedrijven, naast Congolese publieke en private opleidingsstructuren, en steun-, investerings-, en politieke en bestuurlijke entiteiten, namen deel aan deze productieve discussie.

Meer updates en publicaties

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte van onze activiteiten en internationale ontwikkelingstrends belicht vanuit Belgisch perspectief.

Newsletter NL

"*" geeft vereiste velden aan