Enabel en de groep AFD ondertekenen een intentieverklaring voor meer samenwerking tussen Europese ontwikkelingsagentschappen

Brussel, 16 november 2022 – Op maandag 14 november hebben het Belgische ontwikkelingsagentschap Enabel en de groep AFD (bestaande uit het Agence française de développement en Expertise France) in Benin een intentieverklaring ondertekend voor nauwere Europese samenwerking en een sterker partnerschap om de grote mondiale uitdagingen aan te pakken waarmee Afrika en het Midden-Oosten worden geconfronteerd.

De intentieverklaring is ondertekend in het kader van een vijfjarig project van Enabel en de AFD-groep (EQUITE) dat erop gericht is de gezondheid van de meest kwetsbaren in Benin te verbeteren. Het partnerschap sluit aan bij de nieuwe Europese samenwerkingsarchitectuur die wordt geïllustreerd door de Team Europe-aanpak. De intentieverklaring concretiseert de ambitie van de Europese actoren om een open en sterke samenwerking te ontwikkelen die de belangrijkste ontwikkelingsproblemen moet aanpakken.

“Gelet op de grote mondiale uitdagingen, waaronder de klimaatverandering, vrede en veiligheid, en sociale en economische ongelijkheid, is het noodzakelijk om meer samen te werken en een grotere coherentie na te streven op technisch, operationeel en financieel vlak, met name in Europa,” zegt Jean Van Wetter, algemeen directeur van Enabel.

“In de geest van Team Europe beantwoordt deze gezamenlijke aanpak aan twee belangrijke doelstellingen. In de eerste plaats willen we de financiering verhogen om de uitvoering van de projecten en programma’s te optimaliseren, en tegelijkertijd willen we zo op lange termijn naar meer efficiëntie streven. Ten tweede gaat het erom de duurzaamheid van de projecten en hun positieve impact op de bevolking in onze partnerlanden te versterken,” voegt Van Wetter eraan toe.

« Ik ben zeer verheugd dat de groep AFD met Expertise France deze akkoorden ondertekent met Enabel en LuxDev. Team Europe staat met de Europese Commissie, de ontwikkelingsbanken en ontwikkelingsagentschappen ter beschikking van alle partnerlanden om meer impact te genereren in het kader van de duurzame ontwikkelingsdoelen, » zegt Rémy Rioux, algemeen directeur van AFD.

Nog in het kader van de versterkte internationale samenwerking zullen Enabel en het Luxemburgse ontwikkelingsagentschap LuxDev begin 2023 een bilaterale samenwerking opstarten in Benin. Deze samenwerking moet de ecologische transitie en de ontwikkeling van duurzame voedselsystemen in het biosfeerreservaat van de Mono ondersteunen.

 


Contactpersoon: Guido Couck, Head of Communications – guido.couck@enabel.be, T +32 486 35 00 75

Enabel, het Belgisch ontwikkelingsagentschap, voert de Belgische gouvernementele samenwerking uit. Daarnaast werkt het agentschap ook voor rekening van andere nationale en internationale opdrachtgevers. Samen met zijn partners in binnen- en buitenland reikt Enabel oplossingen aan om dringende mondiale uitdagingen – klimaatverandering, verstedelijking, menselijke mobiliteit, vrede en veiligheid, economische en sociale ongelijkheid – aan te pakken en om wereldburgerschap te promoten. Enabel heeft 2000 medewerkers. Het agentschap beheert zowat 170 projecten in een twintigtal landen, in België, Afrika en het Midden-Oosten. enabel.be

 

 

Meer updates en publicaties

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte van onze activiteiten en internationale ontwikkelingstrends belicht vanuit Belgisch perspectief.

Newsletter NL

"*" geeft vereiste velden aan