Nieuws

19 november 2021

Europese Raad steunt Publieke Sector Expertise als essentieel instrument voor ontwikkeling

Gezamenlijke verklaring rond de goedkeuring van de conclusies van de Raad van de EU over expertise uit de publieke sector

Brussel, België | Vandaag is een grote dag voor de Europese ontwikkelingssamenwerking. De goedgekeurde conclusies zijn een belangrijke stap bij het uitstippelen van de nieuwe koers die de EU voor de internationale ontwikkelingssamenwerking wil varen. Alle 27 ministers van Ontwikkelingssamenwerking en Buitenlandse Zaken zijn overeengekomen de nadruk te leggen op het mobiliseren van expertise uit de publieke sector en deze centraal te stellen in de externe acties van de Europese Unie. De aanpak werd gestimuleerd door het Practitioners’ Network, een platform voor Europese organisaties voor ontwikkelingssamenwerking waar Enabel deel van uitmaakt.

Publieke Sector Expertise is een vorm van internationale technische samenwerking die expertise uit EU-lidstaten mobiliseert en peer-to-peer kennisuitwisseling en internationale institutionele partnerschappen bevordert. De Raad van de EU erkent dat deze vorm van samenwerking een belangrijk instrument is om internationale partnerschappen te versterken, Europese waarden en normen te bevorderen en een duurzame ontwikkeling tot stand te brengen.

“Bij Enabel staat het mobiliseren van de Belgische publieke expertise centraal. Dat doen we niet alleen om de Belgische expertise te valoriseren en te promoten, maar vooral om meerwaarde te creëren voor onze partnerlanden”, zegt Jean Van Wetter, Algemeen directeur van Enabel. “We hebben de expertise en kennis van de Belgische FOD Volksgezondheid gemobiliseerd om nieuwe Belgische klimaatprojecten in de Sahel voor te bereiden. Onze universiteiten UGent en UCL werken samen met de Universiteit van Kisangani in de Democratische Republiek Congo om de protocollen voor de opvang en verzorging van slachtoffers van seksueel geweld te verbeteren. En de Belgische federale politie traint de politiediensten van Burkina Faso en Benin om de veiligheid te verbeteren en het vertrouwen met de bevolking te herstellen.”

Publieke Sector Expertise komt niet uit de lucht vallen. De EU-lidstaten en de Europese Commissie zijn er al jaren mee bezig. Maar nu is het tijd om deze vorm van expertise op te schalen. De partnerlanden van de EU willen van gedachten wisselen over hoe wij doen wat we doen. Dankzij de publieke sector expertise kunnen wij de handen in elkaar slaan en de transformatie van publieke systemen ondersteunen.

Hoe kunnen we dat doen? Samen, als een team. TEAM EUROPE. De Europese organisaties voor ontwikkelingssamenwerking hebben al eerder samengewerkt via het Practitioners’ Network. Vandaag bevestigt de Raad van de EU dat dit de juiste weg is. Dit is het resultaat van het werk dat een groep leden van het Practitioners’ Network samen met de Europese Commissie heeft verricht. De rol van gespecialiseerde organisaties in de lidstaten, zoals Enabel in België, is essentieel om de expertise uit de publieke sector te promoten en ervoor te zorgen dat ze duurzame ontwikkelingsresultaten (SDG’s) nastreeft.

Wat is de volgende stap? Het is aan de Europese Commissie, de lidstaten en hun ontwikkelingsorganisaties om samen het roer over te nemen en deze ideeën om te zetten in concrete resultaten. Er is een actieplan nodig om de toekomstige uitdagingen aan te gaan. Hoe kunnen we de Europese manier van werken in het buitenland effectief promoten? Hoe kunnen we beter samenwerken? Welke prioriteiten moeten we de komende jaren stellen? Het Practitioners’ Network kan het platform zijn om dit samen op te bouwen en om publieke systemen te verbeteren zodat de mensen en de planeet er wel bij varen.

Meer updates en publicaties

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte van onze activiteiten en internationale ontwikkelingstrends belicht vanuit Belgisch perspectief.

Newsletter NL

"*" geeft vereiste velden aan