Hoogtepunten van de E-learning Africa 2022

Terug normaal was het overheersende gevoel op het eLearning Africa-congres in Kigali (Rwanda). Het congres was twee jaar uitgesteld wegens COVID-19. Enabel is een trotse partner in dit gebeuren. Meer dan 20 experten van Enabel en 7 partners namen deel. Dit wereldwijde forum was een gelegenheid om goede praktijken op het gebied van onderwijs, opleiding en de ontwikkeling van vaardigheden in Afrika uit te wisselen en te bespreken.

Was jij er niet bij? Dit zijn de 4 hoogtepunten.

 

Pandemie. Tjja. En nu?


 

We hebben allemaal gezien hoe e-learningpraktijken als gevolg van de pandemie zijn toegenomen. De workshops en sessies tijdens het driedaags congres herhaalden en onderstreepten het belang van het delen van goede praktijken om baanbrekende oplossingen te ontwikkelen en inzichten in e-learning te vernieuwen.

Zoals Prof. Mogobe Ramose tijdens het slotdebat stelde “is het onderwijs in Afrika vandaag als een boom zonder wortels, een losse bijzin zonder hoofdzin. Om de situatie recht te zetten, moet onderwijs emanciperend werken.” Het congres toonde op boeiende wijze hoe technologie in onderwijs en opleiding kan bijdragen tot verandering en ontwikkeling in heel Afrika.

“E-learning is vandaag de dag niet langer een luxe, maar een realiteit die zich opdringt. En niet alleen wij zien dit. Heel Afrika is hiermee bezig. Alle landen bevinden zich in hetzelfde stadium: we proberen allemaal de beste manier te vinden om digitale cursussen te ontwikkelen.”
Mohamed Amor, Hoofd van Human Resources Management System Division voor het ministerie van de digitale transitie en administratieve hervorming, Marokko

Een (succesvolle) workshop rond digitaal beleid


 

Ons expertenteam keek uit naar de open workshop die het mocht begeleiden op het congres. Meer dan 40 mensen uit verschillende landen en sectoren namen deel aan deze workshop. De workshop was toegespitst op digitaal beleid inzake TVET, governance, en basis- en hoger onderwijs. Wij maakten van de gelegenheid gebruik om te brainstormen over successen en mislukkingen bij de uitvoering van een digitaal leerbeleid.

“Door de infostandjes, workshops en uitwisseling met andere delegaties kwam ik veel te weten over opleidingsplatformen voor ambtenaren. Zo kunnen we ons platform verbeteren.” – Houda Rhiouani, Executive voor het departement voortgezet onderwijs van de Human Resources-directie van het ministerie van Landbouw, Zeevisserij, Plattelandsontwikkeling, Water en Bos, Marokko.

“Het netwerken met deelnemers in het algemeen en het personeel van Enabel in het bijzonder was zeer nuttig voor de uitwisseling van kennis. Na 6 jaar D4D-werk voor Enabel stel ik blij vast dat we echt vooruitgang hebben geboekt en impact hebben in partnerlanden! Met de presentaties en de workshop van Enabel hebben we met Enabel een trekkersrol in D4D opgenomen. Ik ben blij dat ik daaraan bijdraag.” – Bart Cornille, D4D-expert, Oeganda.

Foto’s credit: eLearning Africa

Junior experts van Enabel schitteren tijdens learning battle


 

Tijdens de 1 uur durende Learning Battle werden de deelnemers uitgedaagd om in een korte pitch hun visie op e-learning toe te lichten. Een uitgelezen kans voor twee van onze Junior Experts om hun eenvoudige maar belangrijke “Leerkrachten aan de macht!”-boodschap te pitchen. Wij zijn dan ook bijzonder trots op Paulien Caeyers en Astrid Génard die duidelijk hun visie deelden over het belang van de waardering van de leerkracht als leerexpert. In die zin bleken Afrikaanse leerkrachten ondervertegenwoordigd op het congres.

“We moeten leerkrachten uit alle vakgebieden betrekken in duurzame verandering. We moeten leerkrachten niet alleen vragen om hun mening, maar ze in onze samenleving ook waarderen voor hun werk. Dat zou al een goed begin zijn. Leerkrachten aan de macht!”
Astrid Génard, Junior Expert Digitale vaardigheden en levenslang leren, Enabel Rwanda

Foto’s credit : eLearning Africa

Een versterkt netwerk van Enabel praktijkbeoefenaars


 

Voor het congres deelden alle D4D-experten van Enabel en medewerkers van partners tijdens een workshop goede praktijken en ervaringen rond digitalisering evenals de belangrijke inzichten van de Rwanda Information Society Authority (RISA). Na de workshop gingen de delegaties op een digitale safari en bezochten top digitale initiatieven in Kigali (Irembo, Rwanda Polytechnic Multimedia Lab & Rwanda TVET Training Institute, Norrsken Hub en het African Institute for Mathematical Sciences).

Dit alles onderstreept het cruciaal belang van steeds meer bruggen te slaan tussen landen en belanghebbenden. We moeten samen modellen herbekijken en nieuwe modellen ontwikkelen terwijl de digitalisering dient opgedreven.

“Dankzij eLearning Africa kon ik lessons learned en goede praktijken in het gebruik van digital tools in TVET-opleidingen delen van ons Enabel-project ACFPT in Burundi. Het was ook een uitstekende kans om Enabel-collega’s te ontmoeten uit Marokko, Oeganda, Congo… die werken rond D4D. In persoonlijke gesprekken kan je dingen diepgaander bespreken. En natuurlijk was het congres een pak leuker dan al die videocalls die we de afgelopen jaren hebben gehad. We voelen ons nu echt een team!” – Paulien Caeyers, Junior Expert Digitalisering in technisch onderwijs en beroepsopleidingen, Enabel Burundi

Foto’s credit : eLearning Africa

Meer updates en publicaties

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte van onze activiteiten en internationale ontwikkelingstrends belicht vanuit Belgisch perspectief.

Newsletter NL

"*" geeft vereiste velden aan