Klimaatfinanciering: Brussels en Waals gewest trekken 6 miljoen uit voor projecten van Enabel

two young men looking at data on a laptop

Brussel, 7 november 2022 | Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Waals Gewest ondertekenen vandaag overeenkomsten voor de aanvullende financiering van verschillende klimaatprojecten van de Belgische gouvernementele samenwerking, uitgevoerd door het Belgisch ontwikkelingsagentschap Enabel. De aankondiging komt in de marge van COP-27, de mondiale klimaatconferentie die van 6 tot 18 november in Egypte plaatsvindt.

 

“De strijd tegen de klimaatverandering is dé uitdaging van deze eeuw. Nieuwe vormen van partnerschappen zijn nodig voor meer impact. Het verheugt mij dat het Waalse en het Brusselse Gewest hun krachten bundelen met het federale niveau om de klimaatprojecten te versterken die Enabel in verschillende landen uitvoert. Dat vergroot onze gezamenlijke impact. Aan de vooravond van COP27 geven we samen het goede voorbeeld en daar ben ik heel blij mee”, klinkt het bij Jean Van Wetter, algemeen directeur van Enabel.

 

Waals Gewest

Wallonië zal voor 2 miljoen euro aanvullende activiteiten financieren op de thematische portefeuille ‘Sahel’ van de Belgische gouvernementele samenwerking. Het budget is gelijk verdeeld over Senegal en Burkina Faso. In beide landen werken de gekozen projecten aan het herstel, het beheer en de duurzame ontwikkeling van bos-ecosystemen in het kader van de Grote Groene Muur. Zo willen ze de bevolking weerbaarder maken tegen de klimaatverandering.

Een ander project betreft het Tanganyikameer in Centraal-Afrika. Dat wordt regelmatig getroffen door stortregens, aardverschuivingen en overstromingen. Ook treedt het meer soms buiten zijn oevers. Deze rampen worden nog verergerd door de opwarming van de aarde en de invloed van de mens op de ecosystemen. Al deze klimaatverschijnselen veroorzaken aanzienlijke schade aan de infrastructuur en eisen hun tol aan mensenlevens. Het project wordt door de EU gefinancierd en uitgevoerd door Enabel. Het Waals Gewest financiert daarbij de installatie van zonnepanelen op laboratoria voor wateranalyse in Bujumbura (Burundi), waar het bestuur van het Tanganyikameer gevestigd is.

 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Het Brussels Gewest financiert (2 miljoen euro, 2023-2025) de aanleg van infrastructuur om de steden Rubavu, Musanze en Rwamagana in Rwanda te beschermen tegen overstromingen. Die activiteiten passen in een project van de Belgische gouvernementele samenwerking voor duurzame en veerkrachtige stadsontwikkeling.

Een tweede project heeft betrekking op de stadsontwikkeling in Palestina (1 miljoen euro, 2023-2025). Doel is klimaatbestendige openbare ruimten te ontwikkelen. De activiteiten omvatten aanpassingsmaatregelen aan de klimaatverandering door rekening te houden met hitte-eilanden, overstromingen of aardverschuivingen. Daartoe worden bomen aangeplant, groendaken aangelegd, reflecterende materialen gebruikt en water opgevangen met natuurlijke filtratie. Verder worden beschermingsmaatregelen genomen tegen het stijgende waterpeil. Het project maakt deel uit van de Belgische gouvernementele samenwerking met Palestina.

Een derde project (1 miljoen euro, 2024-2026) vormt een aanvulling op het landenprogramma van de Belgische gouvernementele samenwerking met Mozambique, dat op 7 november werd aangekondigd. Hier worden dorpen uitgerust met een netwerk voor drinkwatervoorziening en een systeem voor ontzilting op hernieuwbare energie.

“Ik ben blij dat de federale en regionale overheden hun krachten bundelen voor klimaatfinanciering. Daarmee concretiseren zij hun wens om de ‘Team Belgium’-aanpak voort te zetten. Zo willen ze de synergieën tussen de politieke niveaus versterken om de samenhang en de impact van klimaatprojecten te vergroten”, aldus Jean Van Wetter.

 


Contactpersoon: Guido Couck, Head of Communications – guido.couck@enabel.be, T +32 486 35 00 75

Enabel, het Belgisch ontwikkelingsagentschap, voert de Belgische gouvernementele samenwerking uit. Daarnaast werkt het agentschap ook voor rekening van andere nationale en internationale opdrachtgevers. Samen met zijn partners in binnen- en buitenland reikt Enabel oplossingen aan om dringende mondiale uitdagingen – klimaatverandering, verstedelijking, menselijke mobiliteit, vrede en veiligheid, economische en sociale ongelijkheid – aan te pakken en om wereldburgerschap te promoten. Enabel heeft 2000 medewerkers. Het agentschap beheert zowat 170 projecten in een twintigtal landen, in België, Afrika en het Midden-Oosten. enabel.be

Meer updates en publicaties

d4d prize and enabel team Evenement

24 november 2022

D4D-prijs (digitalisering voor ontwikkeling): hoogtepunten 

Op 24 november werd de D4D-prijs toegekend. Drie projecten waar Enabel aan meewerkt waren genomineerd. Hieronder vind je een terugblik op deze memorabele dag. 

Lees meer

teams picture signature Nieuws

02 juli 2021

Enabel neemt deel aan multi-stakeholderproject om de Oostelijke Provincie van Rwanda te transformeren door het herstel van bossen en landschappen

Het Green Climate Fund (GCF) en de International Union for Conservation of Nature (IUCN) hebben een financieringsovereenkomst getekend voor het project ‘Transforming Eastern Province through adaptation’ (TREPA). Het GCF draagt 40 miljoen euro bij. Daarbovenop wordt 18 miljoen gemobiliseerd als cofinanciering van de Rwandese regering en andere projectuitvoerende instanties.

Lees meer

beekeeper in tanzania Nieuws

15 september 2021

EU, Enabel en ITC ondersteunen de bijenteelt in Tanzania

Vandaag hebben Jean Van Wetter, algemeen directeur van Enabel, en Pamela Coke-Hamilton, uitvoerend directeur van het International Trade Centre (ITC), een samenwerkingsovereenkomst ondertekend in Brussel voor een Europees project ter ondersteuning van de bijenteelt in zes regio's in Tanzania.

Lees meer

health worker preparing a vaccine Nieuws

29 november 2022

Enabel speelt sleutelrol in Europees initiatief om Afrikaanse vaccinproductie op te drijven

Enabel speelt sleutelrol in Europees initiatief om Afrikaanse vaccinproductie op te drijven. Enabel zal werken in een consortium van drie ontwikkelingsagentschappen. Het deelt zijn expertise om de Afrikaanse Unie te helpen tegen 2040 de Afrikaanse vaccinproductie op te voeren tot 60 % van de vaccinbehoefte in Afrika.  

Lees meer

Nieuws

15 december 2022

Neem deel aan ons #EnablingTheFuture event

Neem deel aan ons #EnablingTheFuture event. Sociale innovatie als katalysator voor internationale samenwerking. Op ons kantoor in Brussel of online.

Lees meer

Nieuws

25 november 2022

Interview met Adélaïde Kourouma, projectverantwoordelijke Stedelijk Ondernemerschap in Guinee

Interview met Adélaïde Kourouma over stedelijk ondernemerschap in Guinee. Opkomende Guineese ondernemingen helpen groeien

Lees meer

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte van onze activiteiten en internationale ontwikkelingstrends belicht vanuit Belgisch perspectief.

Newsletter NL

Consent(Vereist)