Nieuws

31 mei 2022

Samenwerkingsakkoorden met ULB en FAGG

Representatives of Enabel, ULB and FAMHP signing the agreement

Brussel, België | Enabel tekende gisteren samenwerkingsakkoorden met de Université Libre de Bruxelles (ULB) en het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG). Dat moet het Belgisch ontwikkelingsagentschap in staat stellen om de expertise van beide organisaties in te schakelen in verschillende partnerlanden en sectoren.

Zo zal ULB op het gebied van biotechnologie de gezondheidsprojecten van Enabel in partnerlanden verder ondersteunen. In het kader van de billijke toegang tot medicijnen en vaccins, zal ULB gemobiliseerd worden in het versterken van het personeel dat betrokken is bij de productie ervan in Afrika. Het opzetten van monitoringssystemen en leerprocessen, het uitbouwen van wetenschappelijke ondersteuning en kapitalisatie van lopende projecten evenals de ondersteuning in educatieve projecten in partnerlanden zullen verder versterkt worden.
“We willen met dit akkoord onze bestaande competenties inzetten en lopende initiatieven versterken. Maar we gaan evengoed toekomstige financieringsmogelijkheden verkennen” stelt Jean Van Wetter, Algemeen directeur van Enabel.

Het akkoord met FAGG zal Enabel’s partnerlanden in staat stellen een gepast regelgevend kader op te zetten om de kwaliteit, de veiligheid en de doeltreffendheid van geneesmiddelen en gezondheidsproducten, voor zowel menselijk als diergeneeskundig gebruik, in klinische ontwikkeling en op de markt te verzekeren.  Maar de samenwerking met het FAGG betekent ook dat wetenschappelijke adviezen kunnen verstrekt worden aan alle gezondheidsprojecten van Enabel in de partnerlanden, onder meer over procedures, retributies en reglementering. Op korte termijn zal het FAGG ondersteuning bieden aan de regelgevende sector voor het op de markt zetten van vaccins en medicijnen in Senegal en Rwanda.

Sinds de coronapandemie werkt het Belgisch ontwikkelingsagentschap op een billijkere toegang tot vaccins in Afrika, als bruggenbouwer tussen de toekomstige producerende landen zoals Senegal en de verschillende actoren die hier in België op werken, zoals FAGG, Sciensano en andere openbare diensten.

Meer updates en publicaties

d4d prize and enabel team Evenement

24 november 2022

D4D-prijs (digitalisering voor ontwikkeling): hoogtepunten 

Op 24 november werd de D4D-prijs toegekend. Drie projecten waar Enabel aan meewerkt waren genomineerd. Hieronder vind je een terugblik op deze memorabele dag. 

Lees meer

teams picture signature Nieuws

02 juli 2021

Enabel neemt deel aan multi-stakeholderproject om de Oostelijke Provincie van Rwanda te transformeren door het herstel van bossen en landschappen

Het Green Climate Fund (GCF) en de International Union for Conservation of Nature (IUCN) hebben een financieringsovereenkomst getekend voor het project ‘Transforming Eastern Province through adaptation’ (TREPA). Het GCF draagt 40 miljoen euro bij. Daarbovenop wordt 18 miljoen gemobiliseerd als cofinanciering van de Rwandese regering en andere projectuitvoerende instanties.

Lees meer

beekeeper in tanzania Nieuws

15 september 2021

EU, Enabel en ITC ondersteunen de bijenteelt in Tanzania

Vandaag hebben Jean Van Wetter, algemeen directeur van Enabel, en Pamela Coke-Hamilton, uitvoerend directeur van het International Trade Centre (ITC), een samenwerkingsovereenkomst ondertekend in Brussel voor een Europees project ter ondersteuning van de bijenteelt in zes regio's in Tanzania.

Lees meer

health worker preparing a vaccine Nieuws

29 november 2022

Enabel speelt sleutelrol in Europees initiatief om Afrikaanse vaccinproductie op te drijven

Enabel speelt sleutelrol in Europees initiatief om Afrikaanse vaccinproductie op te drijven. Enabel zal werken in een consortium van drie ontwikkelingsagentschappen. Het deelt zijn expertise om de Afrikaanse Unie te helpen tegen 2040 de Afrikaanse vaccinproductie op te voeren tot 60 % van de vaccinbehoefte in Afrika.  

Lees meer

Nieuws

15 december 2022

Neem deel aan ons #EnablingTheFuture event

Neem deel aan ons #EnablingTheFuture event. Sociale innovatie als katalysator voor internationale samenwerking. Op ons kantoor in Brussel of online.

Lees meer

Nieuws

25 november 2022

Interview met Adélaïde Kourouma, projectverantwoordelijke Stedelijk Ondernemerschap in Guinee

Interview met Adélaïde Kourouma over stedelijk ondernemerschap in Guinee. Opkomende Guineese ondernemingen helpen groeien

Lees meer

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte van onze activiteiten en internationale ontwikkelingstrends belicht vanuit Belgisch perspectief.

Newsletter NL

Consent(Vereist)