Samenwerkingsprogramma 2023-2027 tussen België en DR Congo zet in op jongeren en vrouwen

Femme en formation en RDC

Op 19 december 2022 ondertekenden België en de Democratische Republiek Congo een nieuw samenwerkingsprogramma dat investeert in de toekomst van de Congolese jeugd en vrouwen. Naast projecten die jongeren begeleiden in het basisonderwijs, de beroepsopleiding, waardig werk en het ondernemerschap focust het programma ook op het fysiek en financieel toegankelijk maken van gezondheidszorg en de strijd tegen seksueel geweld. Verder staan de bevordering van duurzame landbouw, de bescherming van de Congolese bossen en goed bestuur centraal.

Bijna de helft van de bevolking in Congo is jonger dan 15 jaar. 68% is jonger dan 25. Daar zit een enorm potentieel in. Het samenwerkingsprogramma wil zoveel mogelijk Congolese jongeren alle kansen geven om een opleiding te volgen, een goede job te vinden, of zelf een zaak te starten.

Ook gendergelijkheid en vrouwenrechten blijven een prioriteit. Hernieuwde steun gaat naar zorgcentra waar vrouwelijke slachtoffers van seksueel geweld in alle veiligheid fysiek en mentaal kunnen herstellen. Extra aandacht gaat naar het toegankelijk maken van seksuele en reproductieve gezondheidszorg en initiatieven die meisjes en jonge vrouwen langer op school of in een beroepsopleiding houden.

57 miljoen mensen – bijna twee op de drie Congolezen – leven in extreme armoede. Zij moeten rondkomen met minder dan 1,20 euro per dag. De stijgende voedsel- en energieprijzen maken het voor vele gezinnen nog moeilijker om voldoende eten te kopen of de nodige zorg te betalen. De Wereldbank schat dat de helft van de Congolese kinderen ondervoed zijn. Daarom bouwt België mee aan een beter werkende ziekteverzekering en krijgen kwetsbare landbouwgezinnen advies en hulp op maat om hun bedrijven milieuvriendelijker, duurzamer en rendabeler te maken.

Jeunes en RDC travaillant

Congo speelt een sleutelrol in de strijd tegen de klimaatopwarming. De bossen in het Congobekken zijn een van de grootste opslagplaatsen van CO2 in de wereld. Een van de belangrijkste aandrijvers van bosontginning is de familiale landbouw, waarbij stukken natuur regelmatig worden afgebrand om ruimte te maken voor nieuwe akkers. De Belgische ontwikkelingssamenwerking zet daarom in op de bescherming van het woud en op de ontwikkeling van een duurzamere en efficiëntere landbouw.

Een deel van het samenwerkingsprogramma focust ook op het verbeteren van de werking van de Congolese democratie en de rechtstaat. Via steun aan het middenveld komt er meer politieke inspraak voor de Congolese bevolking en moet het makkelijker worden voor de Congolese burgers om de verschillende overheden – centraal, provinciaal, lokaal – tot verantwoording te roepen.

De activiteiten van het samenwerkingsprogramma vinden plaats in 9 Congolese provincies: Tshopo, Zuid-Ubangi, Kasai Oriental, Lomami, Haut-Katanga, Lualaba, Zuid-Kivu, Maniema en Kinshasa. In de meeste daarvan is de Belgische ontwikkelingssamenwerking al jaren aanwezig. De activiteiten komen ten goede aan meer dan 16 miljoen Congolezen.

De Belgische steun heeft de afgelopen tien jaar tastbare resultaten opgeleverd: 82.000 Congolese jongeren volgden een basisscholing of beroepsopleiding. Het aantal meisjes en jonge vrouwen in school of opleiding steeg met 74%. Meer dan 6 miljoen mensen kregen toegang tot gezondheidszorg. Meer dan 4500 slachtoffers van seksueel geweld werden geholpen in zorgcentra. 50.000 kleine landbouwbedrijven maakten de transitie naar een milieuvriendelijkere manier van werken en zagen hun rendement stijgen, tot soms zelfs 80%.

Het samenwerkingsprogramma loopt van 2023 tot 2027 en bedraagt 50 miljoen euro per jaar.

 


Press Contact : Guido Couck, Head of Communications – guido.couck@enabel.be, T +32 486 35 00 75

 

Meer updates en publicaties

panel of people talking Nieuws

16 mei 2023

BeGlobal: het vernieuwde kenniscentrum voor wereldburgerschapseducatie van Enabel

Vandaag lanceert Enabel zijn vernieuwde kenniscentrum voor wereldburgerschapseducatie, onder de naam BeGlobal.

Lees meer

congolose worker operating an electrical circuit Nieuws

15 mei 2023

Co-creëren van innovatieve oplossingen voor de ontwikkeling van vaardigheden

De Europese Unie investeert meer en meer in Afrikaanse landen. Daardoor kunnen de nationale economieën kansen grijpen om jobcreatie, economische zelfredzaamheid en armoedebestrijding op lokaal niveau verder te ondersteunen. Om dat waar te maken voert Enabel samen met de British Council, Expertise France, GIZ en LuxDev VET Toolbox uit.

Lees meer

two moroccan women in training Nieuws

08 mei 2023

Innovatie en digitalisering: drijvende krachten achter de hervorming van de overheid

In Marokko ondersteunt Enabel ambtenaren bij het versterken van hun digitale vaardigheden.

Lees meer

Pigs_Rwanda Nieuws

31 mei 2023

Varkens nemen een hoge vlucht in Rwanda

In Rwanda loopt een door Enabel gesteund project dat gebruik maakt van drones om varkenssperma te leveren aan dierenartsen in het hele land.

Lees meer

Nieuws

20 april 2023

Zonder veiligheid geen ontwikkeling

Een land moet zorgen voor de veiligheid van zijn burgers. Menselijke veiligheid is een fundamenteel openbaar goed, net zoals toegang tot gezondheidszorg, onderwijs of voedsel. Ook zo in Niger, waar België als eerste land de 3D-aanpak test.

Lees meer

Nieuws

24 april 2023

Editoriaal activiteitenverslag 2022 – 2023

Editoriaal door Jean Van Wetter, Algemeen directeur van Enabel en Delphine Moralis, Voorzitter van de raad van bestuur

Lees meer

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte van onze activiteiten en internationale ontwikkelingstrends belicht vanuit Belgisch perspectief.

Newsletter NL

"*" geeft vereiste velden aan