België speelt hoofdrol in Europees initiatief om Afrikaanse vaccinproductie op te krikken

health worker preparing a vaccine

MAV+ (Manufacturing and Access to Vaccines, Medicines and health technology products in Africa) is een Europees initiatief dat het licht zag naar aanleiding van de coronapandemie en waarin België een leidende rol heeft opgenomen via zijn expertise en bilaterale, niet-gouvernementele en multilaterale financieringen. MAV+ moet de productie van en de toegang tot vaccins, geneesmiddelen en gezondheidstechnologieën in Afrika bevorderen.

In samenwerking met de Afrikaanse Unie en de Europese Unie is het de bedoeling om tegen 2040 de Afrikaanse vaccinproductie op te voeren tot 60% van de vaccinbehoeften in Afrika.

De technische uitvoering van het project is, na onderhandelingen tussen de administratie, Duitsland, Frankrijk en de Europese Commissie, toevertrouwd aan een consortium van drie Europese agentschappen: Enabel, Expertise France en GIZ. Enabel verzorgt de coördinatie.

De activiteiten zijn erop gericht de EU, de lidstaten, het Afrikaans centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (Africa CDC) en het Afrikaans partnerschap voor de productie van vaccins (PAVM) te begeleiden op het vlak van farmaceutische regelgeving, technologieoverdracht en intellectuele eigendom, industriële ontwikkeling en samenwerking met de private sector, alsook onderzoek en capaciteitsontwikkeling. Dat moet er onder meer toe leiden dat de nationale regelgevende instellingen uiteindelijk tot een bepaald kwaliteitsniveau komen (tot ‘maturiteitsniveau 3’ in de terminologie van de Wereldgezondheidsorganisatie) zodat ze kunnen beslissen over de markttoegang van de in Afrika geproduceerde vaccins. Hiertoe wordt in België samengewerkt met Sciensano, het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) en QUAMED (Quality Medicine for All).

Andere activiteiten betreffen de materiële uitrusting van laboratoria, de digitalisering van de werking van de Afrikaanse agentschappen, en de inrichting van een master biotechnologie aan de universiteit van Rwanda in samenwerking met de ULB.

Dankzij een bijkomende parallelle Belgische financiering aan het Europese initiatief zal Enabel ook het Afrikaanse geneesmiddelenagentschap (AMA – Agence Africaine de Médicaments) en de billijke toegang tot gezondheidsproducten van goede kwaliteit in Afrika ondersteunen.

Het coördinatieteam, bestaande uit een tiental mensen van Enabel, Expertise France en GIZ, houdt kantoor in de gebouwen van Enabe

Meer updates en publicaties

panel of people talking Nieuws

16 mei 2023

BeGlobal: het vernieuwde kenniscentrum voor wereldburgerschapseducatie van Enabel

Vandaag lanceert Enabel zijn vernieuwde kenniscentrum voor wereldburgerschapseducatie, onder de naam BeGlobal.

Lees meer

congolose worker operating an electrical circuit Nieuws

15 mei 2023

Co-creëren van innovatieve oplossingen voor de ontwikkeling van vaardigheden

De Europese Unie investeert meer en meer in Afrikaanse landen. Daardoor kunnen de nationale economieën kansen grijpen om jobcreatie, economische zelfredzaamheid en armoedebestrijding op lokaal niveau verder te ondersteunen. Om dat waar te maken voert Enabel samen met de British Council, Expertise France, GIZ en LuxDev VET Toolbox uit.

Lees meer

two moroccan women in training Nieuws

08 mei 2023

Innovatie en digitalisering: drijvende krachten achter de hervorming van de overheid

In Marokko ondersteunt Enabel ambtenaren bij het versterken van hun digitale vaardigheden.

Lees meer

Pigs_Rwanda Nieuws

31 mei 2023

Varkens nemen een hoge vlucht in Rwanda

In Rwanda loopt een door Enabel gesteund project dat gebruik maakt van drones om varkenssperma te leveren aan dierenartsen in het hele land.

Lees meer

Nieuws

20 april 2023

Zonder veiligheid geen ontwikkeling

Een land moet zorgen voor de veiligheid van zijn burgers. Menselijke veiligheid is een fundamenteel openbaar goed, net zoals toegang tot gezondheidszorg, onderwijs of voedsel. Ook zo in Niger, waar België als eerste land de 3D-aanpak test.

Lees meer

Nieuws

24 april 2023

Editoriaal activiteitenverslag 2022 – 2023

Editoriaal door Jean Van Wetter, Algemeen directeur van Enabel en Delphine Moralis, Voorzitter van de raad van bestuur

Lees meer

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte van onze activiteiten en internationale ontwikkelingstrends belicht vanuit Belgisch perspectief.

Newsletter NL

"*" geeft vereiste velden aan