België speelt hoofdrol in Europees initiatief om Afrikaanse vaccinproductie op te krikken

health worker preparing a vaccine

MAV+ (Manufacturing and Access to Vaccines, Medicines and health technology products in Africa) is een Europees initiatief dat het licht zag naar aanleiding van de coronapandemie en waarin België een leidende rol heeft opgenomen via zijn expertise en bilaterale, niet-gouvernementele en multilaterale financieringen. MAV+ moet de productie van en de toegang tot vaccins, geneesmiddelen en gezondheidstechnologieën in Afrika bevorderen.

In samenwerking met de Afrikaanse Unie en de Europese Unie is het de bedoeling om tegen 2040 de Afrikaanse vaccinproductie op te voeren tot 60% van de vaccinbehoeften in Afrika.

De technische uitvoering van het project is, na onderhandelingen tussen de administratie, Duitsland, Frankrijk en de Europese Commissie, toevertrouwd aan een consortium van drie Europese agentschappen: Enabel, Expertise France en GIZ. Enabel verzorgt de coördinatie.

De activiteiten zijn erop gericht de EU, de lidstaten, het Afrikaans centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (Africa CDC) en het Afrikaans partnerschap voor de productie van vaccins (PAVM) te begeleiden op het vlak van farmaceutische regelgeving, technologieoverdracht en intellectuele eigendom, industriële ontwikkeling en samenwerking met de private sector, alsook onderzoek en capaciteitsontwikkeling. Dat moet er onder meer toe leiden dat de nationale regelgevende instellingen uiteindelijk tot een bepaald kwaliteitsniveau komen (tot ‘maturiteitsniveau 3’ in de terminologie van de Wereldgezondheidsorganisatie) zodat ze kunnen beslissen over de markttoegang van de in Afrika geproduceerde vaccins. Hiertoe wordt in België samengewerkt met Sciensano, het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) en QUAMED (Quality Medicine for All).

Andere activiteiten betreffen de materiële uitrusting van laboratoria, de digitalisering van de werking van de Afrikaanse agentschappen, en de inrichting van een master biotechnologie aan de universiteit van Rwanda in samenwerking met de ULB.

Dankzij een bijkomende parallelle Belgische financiering aan het Europese initiatief zal Enabel ook het Afrikaanse geneesmiddelenagentschap (AMA – Agence Africaine de Médicaments) en de billijke toegang tot gezondheidsproducten van goede kwaliteit in Afrika ondersteunen.

Het coördinatieteam, bestaande uit een tiental mensen van Enabel, Expertise France en GIZ, houdt kantoor in de gebouwen van Enabe

Meer updates en publicaties

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte van onze activiteiten en internationale ontwikkelingstrends belicht vanuit Belgisch perspectief.

Newsletter NL

"*" geeft vereiste velden aan