D4D-prijs (digitalisering voor ontwikkeling): hoogtepunten

d4d prize and enabel team

Op 24 november werd de D4D-prijs toegekend. Drie projecten waar Enabel aan meewerkt waren genomineerd. Hieronder vind je een terugblik op deze memorabele dag. 

 

De D4D-prijs wordt om de twee jaar georganiseerd. Hij wordt toegekend aan initiatieven die digitalisering gebruiken als hefboom voor ontwikkeling. De geselecteerde projecten en ideeën zijn projecten die het potentieel van (nieuwe) technologieën op een innovatieve manier gebruiken om de door de Verenigde Naties vastgestelde duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) te verwezenlijken.

De prijs is een initiatief van het  Koninklijk Museum voor Midden-Afrika (KMMA) met de steun van het Directoraat-Generaal voor Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp (DGD).

Hiermee worden drie doelen nagestreefd: de activiteiten van nieuwe en bestaande actoren van hier en elders rond digitalisering voor ontwikkeling stimuleren, het grote publiek in België sensibiliseren en het thema ‘digitalisering voor ontwikkeling’ structureel integreren in de Belgische programma’s voor ontwikkelingssamenwerking.

 

Focus op de drie genomineerde projecten 


 

TTE Sandbox (Enabel Oeganda) 

De uitdagingen die de coronacrisis met zich meebrengt, vragen om een nieuwe manier van onderwijs. Enabel heeft hierop gereageerd door het Oegandese ministerie van Onderwijs en Sport te ondersteunen bij het ontwikkelen en invoeren van een strategie voor afstandsonderwijs: de ‘Sandbox’. De Sandbox-strategie wordt getest in de vijf National Teachers Colleges voor lerarenopleidingen van het land. Daaruit worden lessen geleerd voor de hele onderwijssector in Oeganda. De Sandbox neemt afstand van de traditionele onderwijsmethoden en omarmt het gebruik van technologie.

Deze innovatie biedt een testomgeving voor onderwijstechnologie (EdTech). Daarbij wordt volop gebruikgemaakt van het potentieel van leerkrachten om te reageren op de huidige onderwijscrisis door verschillende ICT-instrumenten en -praktijken in te voeren. Die moeten het afstandsonderwijs tijdens en na de coronacrisis vergemakkelijken en verbeteren.

TTE Sandbox nominees

 

Digitalisering van de landbouw in Mali (Projet de Digitalisation de l’Agriculture en Milieu Paysan) 

Het project bestaat uit een consortium van twee Malinese digitale start-ups die door vrouwen worden geleid (AgriBox en BI MUSSO) en het subregionale netwerk Agri Vision Sahel (AVS). Het consortium stelt digitale oplossingen en toepassingen voor om de stroom van goederen naar groeiende markten en het rendement van de landbouwproductie tegen lagere kosten te verbeteren. Dit door middel van digitale diensten die zijn aangepast aan de sociaaleconomische realiteit van landbouwers en vrouwelijke productverwerkers.

Aan het eind van de beraadslagingen won het project de prijs in de categorie iStandOut. Deze prijs bekroont een goede praktijk rond digitalisering voor ontwikkeling met een sterke visie op toekomstige samenwerking tussen de betrokken partnerlanden.

d4d prize istandout winner

 

Scratc²h 2050: Supporting Coding among Rwandan Adolescents & Teachers through the Curriculum & Clubs Heading for Rwanda 2050  

In het kader van Scratc²h 2050 maken leerlingen in de klas kennis met coderingsprincipes door de integratie van Scratch in STEM- en ICT-lessen. De codeerclubs bieden vervolgens de kans om digitale vaardigheden verder te ontwikkelen in een aangename omgeving, waarbij plezier wordt gecombineerd met het leren van de taal van generatie Z: de programmeertaal. Daartoe leidt VVOB secundaire STEM en ICT-leerkrachten via blended learning op in het coderen en de voordelen ervan.

Na de opleiding blijven zij zich verder professioneel ontwikkelen door deelname aan doorlopende online en tweejaarlijkse face-to-face ScratchEd Meetups.en. Scratc²h 2050 is een project dat ondersteund wordt door Wehubit, ons programma voor digitale sociale innovatie.

scratch 2050 d4d prize

 

Proficiat aan deze 3 projecten voor het trots dragen van de kleuren van de digitalisering en voor de kwaliteit van hun aanpak en geboden oplossingen.

 

Je kon de leden van het Enabel D4D-team ook terugvinden op de innovatiebeurs, die tegelijkertijd met de D4D-prijs werd georganiseerd. We hadden er een stand waar we van gedachten wisselden met andere deelnemers over technologieën en projecten op het gebied van digitalisering.  Proficiat aan Wehubit en de AU-EU D4D Hub voor hun initiatieven en bijdragen.

Nog vragen?  Neem contact op met: digitalisation@enabel.be – enabel.be/digitalisation

© Copyright photos: Kris Pannecoucke

Meer updates en publicaties

solidare poster Evenement

21 november 2023

SoliDare: jongerenfestival rond internationale solidariteit

Op 24 en 25 november vindt het SoliDare Festival in Brussel plaats om jongeren bewust te maken van internationale solidariteit.

Lees meer

brussels urban summit Evenement

13 juni 2023

Enabel tekent present op de Brussels Urban Summit

Op 13 juni 2023 organiseren Enabel en de VVSG, Brulocalis en Echos Communication een workshop ‘Engaging citizens within cities in transition’ in het kader van de Brussels Urban Summit.

Lees meer

Brussels Urban Summit 2023 Bis Evenement

01 juni 2023

Brussels Urban Summit 2023

Enabel and its partners VVSG, Brulocalis and Echo Communication are pleased to invite you to the workshop ‘Engaging citizens within cities in transition’.

Lees meer

Evenement

17 januari 2023

5 belangrijkste boodschappen van het eerste #EnablingTheFuture event

Op 15 december organiseerde Enabel de eerste editie van #EnablingTheFuture in Brussel. Dit hybride evenement bracht 150 sociale vernieuwers uit de hele wereld bijeen als bijdrage aan hun gezamenlijk doel om met innovatieacties en -investeringen de realisatie van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen te versnellen. We delen de vijf belangrijkste lessen.

Lees meer

Evenement

30 juni 2022

Minister van Ontwikkelingssamenwerking Meryame Kitir opent vernieuwd kantoor van Enabel

Minister van Ontwikkelingssamenwerking Meryame Kitir heeft gisteren de vernieuwde kantoren van Enabel in de Brusselse Marollen officieel geopend.

Lees meer

Maghrib belgium Impulse days event banner Evenement

10 november 2021

Enabel zoekt Marokkaanse start-ups

Van 15 tot 19 november organiseert Enabel workshops ondernemerschap voor de Marokkaanse diaspora in België. Dit initiatief maakt deel uit van het ondersteuningsprogramma voor Belgisch-Marokkaanse bedrijven die zich in Marokko willen vestigen.

Lees meer

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte van onze activiteiten en internationale ontwikkelingstrends belicht vanuit Belgisch perspectief.

Newsletter NL

"*" geeft vereiste velden aan