Nieuws

25 mei 2022

Enabel en Flanders Investment & Trade slaan handen in elkaar voor mobiliteitsproject in Senegal

representatives of Enabel and Flanders In

Vandaag ondertekenden Flanders Investment & Trade (FIT) en het Belgisch ontwikkelingsagentschap Enabel een samenwerkingsovereenkomst in het kader van het “Pilot project for entrepreneurial mobility”, een bedrijfsmobiliteitsproject dat Enabel opstart in Senegal en België.

 
Enabel lanceerde in oktober 2021 een pilootproject om de economische uitwisseling tussen Senegal en België te stimuleren. Kleine en micro-ondernemers in België worden aangemoedigd om een partnerschap op te zetten met Senegalese ondernemers. Een zestigtal Senegalese kleine en micro-ondernemingen krijgen de mogelijkheid om een leertraject af te leggen, waarbij ze in soortgelijke Belgische bedrijven aan de slag gaan en economische partnerschappen kunnen uitbouwen in België.
“De rol van FIT bestaat erin om Vlaamse bedrijven te identificeren, te informeren en Enabel te ondersteunen bij een succesvol matchmakingproces tussen een Vlaams en een Senegalees bedrijf,” verklaart Claire Tillekaerts, CEO van Flanders Investment & Trade. “De uitwisseling van zakelijke ideeën en netwerken versterkt de internationalisering van de deelnemende Vlaamse ondernemingen en bevordert de economische banden tussen Vlaanderen en Senegal, dat nu al tot de top 5 van Vlaamse exportbestemmingen in Afrika behoort.”

“Wij geloven dat arbeids- en bedrijfsmobiliteit een positieve impact kan hebben op de ontwikkeling van landen in Europa en Afrika, zowel in het land van aankomst als in het herkomstland,” legt Jean Van Wetter uit, Algemeen directeur van Enabel. “Arbeidsmobiliteit is een positief verhaal, wanneer het goed wordt omkaderd en mensen worden begeleid. Het maakt de overdracht van kennis en vaardigheden mogelijk, helpt de leemten op de arbeidsmarkt op te vullen en stimuleert economische uitwisseling tussen landen.”

Het project in Senegal wordt gefinancierd door de Europese Unie via het Internationaal Centrum voor Migratie Politiek (ICMPD), de Dienst Vreemdelingenzaken en het Ministerie voor Binnenlandse Zaken van België. Het loopt tot begin 2024. De ondertekening van deze samenwerkingsovereenkomst vormt een eerste concrete invulling van het partnerschapsakkoord dat Enabel en FIT op 28 september 2020 hebben gesloten. Enabel werkt op Waals en Brussels niveau samen met AWEX en Hub.Brussels.

 

Meer updates en publicaties

kid jumping on a stage Nieuws

08 juni 2024

Investeren in de toekomst : activiteitenverslag 2023 – 2024

Lees waarom we de internationale samenwerking moeten upcyclen. Waarom Enabel niet alleen een Belgisch, maar ook een Europees en Afrikaans agentschap is. Over de start van activiteiten in een nieuw land: Oekraïne. Over de start van nieuwe activiteiten in de sector van de groene waterstof.

Lees meer

Jean van wetter and delphine moralis Nieuws

07 juni 2024

Upcycling International Cooperation

Lees het voorwoord van Jean Van Wetter en Delphine Moralis uit het activiteitenverslag 2023-2024.

Lees meer

women selecting coffee grounds Nieuws

07 juni 2024

Waardig werk voor een betere sociale bescherming

Jobs creëren, werknemersrechten, sociale bescherming en dialoog: in de regio van de Grote Meren voeren we een reeks projecten uit die uitsluitend gericht zijn op het bereiken van deze doelstellingen.

Lees meer

Man working in a hospital laboratory Nieuws

07 juni 2024

Moderniseren, opleiden, zorg verlenen

In Burundi houdt Enabel zich al meer dan tien jaar bezig met de gezondheidszorg die tot aanzienlijke verbeteringen heeft geleid : het moderniseren van de medische infrastructuur, het digitaliseren van de gezondheidsdiensten, en het opleiden van het personeel.

Lees meer

Nieuws

07 juni 2024

Groei? Ja, maar inclusieve groei

Economische groei komt niet altijd iedereen ten goede. Enabel streeft daarom naar “inclusieve groei” die ook vrouwen, jongeren en kwetsbare groepen ten goede komt. Zo doen we dat.

Lees meer

square in Kyiv, Ukraine Nieuws

07 juni 2024

Oekraïne: nieuw land, nieuwe uitdagingen

In december 2023 gaf de Belgische regering Enabel de opdracht om een programma te lanceren ter ondersteuning van de wederopbouw in Oekraïne.

Lees meer

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte van onze activiteiten en internationale ontwikkelingstrends belicht vanuit Belgisch perspectief.

Newsletter NL

"*" geeft vereiste velden aan