Nieuws

24 januari 2022

Enabel en Myria ondertekenen samenwerkingsakkoord

Teams from Enabel and Myria in front of Enabel roll-up

Brussel, België | Het Belgisch ontwikkelingsagentschap Enabel en het Federaal Migratiecentrum Myria ondertekenen een akkoord om de samenwerking tussen de twee organisaties te versterken.

Myria is een onafhankelijke openbare instelling die migratie analyseert, mensenhandel bestrijdt en de rechten van vreemdelingen verdedigt. Het Migratiecentrum komt op voor een overheidsbeleid dat steunt op kennis van de feiten en respect voor de mensenrechten. De samenwerking met deze instelling zal de activiteiten van Enabel in haar partnerlanden met betrekking tot menselijke mobiliteit versterken.

“Omdat Enabel in diverse landen werkt rond migratie, is dit samenwerkingsakkoord een meerwaarde voor onze projecten,” verheugt Algemeen directeur Jean Van Wetter zich. “In Guinee bijvoorbeeld kan de expertise van Myria worden ingeschakeld om het Nationaal Instituut voor de Statistiek te ondersteunen, zodat zij de migratiestromen in het land beter kunnen opvolgen en analyseren. Dat helpt dan weer bij het uitwerken of heroriënteren van hun politieke strategie en is dus ook een hulpmiddel voor onze projecten.”

De beschikbaarheid en de analyse van migratiegegevens vormen een belangrijke uitdaging voor het beheer van de menselijke mobiliteit wereldwijd. Het is op basis van accurate data, en analyse van die informatie dat een aangepast migratiebeleid kan uitgestippeld worden.

Myria in België

In België is het werk van Myria van groot belang voor het asiel- en migratiebeleid van het land. Ook hier levert de samenwerking tussen het agentschap en de federale instelling een meerwaarde op. Enabel werkt in verschillende landen waaruit de migranten – maar ook vluchtelingen – die in België wonen afkomstig zijn. De kennis van Enabel over deze landen en de situatie ter plaatse, en zijn toegang tot gegevens die in deze landen worden verzameld, zullen het werk van Myria in België verrijken.

“Menselijke mobiliteit bevindt zich op het snijpunt van administratief recht en het recht van personen. Het is een rechtstak in volle ontwikkeling, in België én binnen de Europese Unie,” zegt Koen Dewulf, directeur van Myria. “Migratie heeft de laatste decennia alleen maar aan belang gewonnen voor demografie, niet alleen bij ons, maar in heel veel landen. Betrouwbare, vergelijkbare en transparante data verspreiden moet helpen om de menselijke mobiliteit beter te begrijpen. Feitenkennis op het gebied van bevolkingssamenstelling en migratiebewegingen moet bijdragen tot een beleid dat meer oog heeft voor de realiteit en de rechten van mensen.”

Andere samenwerkingsverbanden zullen volgen, zoals bijvoorbeeld in Marokko en in Senegal, waar momenteel een pilootproject wordt opgestart rond ondernemersmobiliteit met België.

 


Over Myria

Myria is een onafhankelijke openbare instelling. Sinds 2014 vervult het Federaal Migratiecentrum drie complementaire wettelijke opdrachten: het analyseert migratie, verdedigt de rechten van vreemdelingen en bestrijdt mensenhandel en mensensmokkel. Myria komt op voor een overheidsbeleid dat steunt op kennis van de feiten en respect voor de mensenrechten.

Meer informatie?

Joris Delporte – +32 468 01 65 45 – joris.delporte@myria.be

 

Meer updates en publicaties

Nieuws

14 maart 2023

Digitale technologieën tillen het onderwijs in Oeganda naar een hoger niveau

Lees meer

Nieuws

09 maart 2023

Juniorprogramma – Job alert voor jonge talenten met de Europese nationaliteit

Van 9 tot 23 maart 2023 zijn nieuwe vacatures online beschikbaar voor jonge professionals met de Europese nationaliteit. Grijp deze kans om aan de slag te gaan in één ontwikkelingsproject uitgevoerd door Enabel of door een niet-gouvernementele partnerorganisatie.

Lees meer

learning centre in Bani Zeid, Palestine Nieuws

28 februari 2023

Nieuw leven voor erfgoed in Palestina

Op de Westelijke Jordaanoever, in Palestina, renoveerden wij historische gebouwen. Focus op Bani Zeid, een gemeente waar een oud familiehuis een centrum voor kinderen met leerproblemen werd.

Lees meer

Nieuws

31 januari 2023

Kweken van kleine herkauwers in Mali: het verhaal van Nana Sangaré Dembélé 

In Mali verhoogt het professionaliseren van het vetmesten van kleine herkauwers door vrouwen het gezinsinkomen en de weerbaarheid van familiebedrijven tegen klimaatverandering. Nana Sangaré Dembélé kreeg een technische opleiding en werd zelf trainer.

Lees meer

Two women look into the camera showing their garden in Niger. A girls hides behind a tree. Goats are running around the garden. Nieuws

01 februari 2023

Biogas voor huishoudelijk gebruik, een duurzame energieoplossing getest in Niger

In Niger kookt meer dan 90 % van de bevolking op hout. Dat is heel slecht voor het milieu. Om dat probleem aan te pakken, experimenteert Enabel met de productie van biogas voor huishoudelijk gebruik bij 10 landbouwers-veehoudersgezinnen in de dorpen Nawdéo en Rounto Tanda in de regio Dosso. Lees meer.

Lees meer

palestinian woman sewing fabric Nieuws

23 januari 2023

Enabel bevordert vrouwelijk ondernemerschap in Afrika en het Midden-Oosten

Op initiatief van de minister van Ontwikkelingssamenwerking en Grootstedenbeleid heeft het Belgisch ontwikkelingsagentschap Enabel de Awa-prijs in het leven geroepen. Met deze prijs wil België veelbelovende initiatieven van vrouwelijke ondernemers in Afrika en het Midden-Oosten belonen en vrouwelijk leiderschap bevorderen.

Lees meer

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte van onze activiteiten en internationale ontwikkelingstrends belicht vanuit Belgisch perspectief.

Newsletter NL

Consent(Vereist)