Nieuws

24 januari 2022

Enabel en Myria ondertekenen samenwerkingsakkoord

Teams from Enabel and Myria in front of Enabel roll-up

Brussel, België | Het Belgisch ontwikkelingsagentschap Enabel en het Federaal Migratiecentrum Myria ondertekenen een akkoord om de samenwerking tussen de twee organisaties te versterken.

Myria is een onafhankelijke openbare instelling die migratie analyseert, mensenhandel bestrijdt en de rechten van vreemdelingen verdedigt. Het Migratiecentrum komt op voor een overheidsbeleid dat steunt op kennis van de feiten en respect voor de mensenrechten. De samenwerking met deze instelling zal de activiteiten van Enabel in haar partnerlanden met betrekking tot menselijke mobiliteit versterken.

“Omdat Enabel in diverse landen werkt rond migratie, is dit samenwerkingsakkoord een meerwaarde voor onze projecten,” verheugt Algemeen directeur Jean Van Wetter zich. “In Guinee bijvoorbeeld kan de expertise van Myria worden ingeschakeld om het Nationaal Instituut voor de Statistiek te ondersteunen, zodat zij de migratiestromen in het land beter kunnen opvolgen en analyseren. Dat helpt dan weer bij het uitwerken of heroriënteren van hun politieke strategie en is dus ook een hulpmiddel voor onze projecten.”

De beschikbaarheid en de analyse van migratiegegevens vormen een belangrijke uitdaging voor het beheer van de menselijke mobiliteit wereldwijd. Het is op basis van accurate data, en analyse van die informatie dat een aangepast migratiebeleid kan uitgestippeld worden.

Myria in België

In België is het werk van Myria van groot belang voor het asiel- en migratiebeleid van het land. Ook hier levert de samenwerking tussen het agentschap en de federale instelling een meerwaarde op. Enabel werkt in verschillende landen waaruit de migranten – maar ook vluchtelingen – die in België wonen afkomstig zijn. De kennis van Enabel over deze landen en de situatie ter plaatse, en zijn toegang tot gegevens die in deze landen worden verzameld, zullen het werk van Myria in België verrijken.

“Menselijke mobiliteit bevindt zich op het snijpunt van administratief recht en het recht van personen. Het is een rechtstak in volle ontwikkeling, in België én binnen de Europese Unie,” zegt Koen Dewulf, directeur van Myria. “Migratie heeft de laatste decennia alleen maar aan belang gewonnen voor demografie, niet alleen bij ons, maar in heel veel landen. Betrouwbare, vergelijkbare en transparante data verspreiden moet helpen om de menselijke mobiliteit beter te begrijpen. Feitenkennis op het gebied van bevolkingssamenstelling en migratiebewegingen moet bijdragen tot een beleid dat meer oog heeft voor de realiteit en de rechten van mensen.”

Andere samenwerkingsverbanden zullen volgen, zoals bijvoorbeeld in Marokko en in Senegal, waar momenteel een pilootproject wordt opgestart rond ondernemersmobiliteit met België.

 


Over Myria

Myria is een onafhankelijke openbare instelling. Sinds 2014 vervult het Federaal Migratiecentrum drie complementaire wettelijke opdrachten: het analyseert migratie, verdedigt de rechten van vreemdelingen en bestrijdt mensenhandel en mensensmokkel. Myria komt op voor een overheidsbeleid dat steunt op kennis van de feiten en respect voor de mensenrechten.

Meer informatie?

Joris Delporte – +32 468 01 65 45 – joris.delporte@myria.be

 

Meer updates en publicaties

Nieuws

15 december 2022

Neem deel aan ons #EnablingTheFuture event

Neem deel aan ons #EnablingTheFuture event. Sociale innovatie als katalysator voor internationale samenwerking. Op ons kantoor in Brussel of online.

Lees meer

Nieuws

25 november 2022

Interview met Adélaïde Kourouma, projectverantwoordelijke Stedelijk Ondernemerschap in Guinee

Interview met Adélaïde Kourouma over stedelijk ondernemerschap in Guinee. Opkomende Guineese ondernemingen helpen groeien

Lees meer

Nieuws

16 november 2022

Ben jij het volgende talent dat we zoeken ?

Zorg ervoor dat je goed geïnformeerd bent voordat je je kandidaat stelt voor het Juniorprogramma. De sollicitatietermijn is verlengd tot zondag 20 november om middernacht.

Lees meer

Nieuws

16 november 2022

Enabel en de groep AFD ondertekenen een intentieverklaring voor meer samenwerking tussen Europese ontwikkelingsagentschappen

Op maandag 14 november hebben het Belgische ontwikkelingsagentschap Enabel en de groep AFD (bestaande uit het Agence française de développement en Expertise France) in Benin een intentieverklaring ondertekend voor nauwere Europese samenwerking en een sterker partnerschap om de grote mondiale uitdagingen aan te pakken waarmee Afrika en het Midden-Oosten worden geconfronteerd.

Lees meer

Nieuws

15 november 2022

COP27: jongeren uit de Sahel willen mee de klimaatagenda bepalen

Acht jongeren uit vier Sahellanden (Burkina Faso, Niger, Mali en Senegal) nemen deel aan de klimaattop in Egypte. Ze komen er op woensdag 16 november getuigen over wat de klimaatverandering voor hen betekent tijdens een paneldebat dat onder de titel Youth Setting the Climate Agenda - National, Regional, and Global Action georganiseerd wordt door het Belgisch ontwikkelingsagentschap Enabel.

Lees meer

two young men looking at data on a laptop Nieuws

07 november 2022

Klimaatfinanciering: Brussels en Waals gewest trekken 6 miljoen uit voor projecten van Enabel

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Waals Gewest ondertekenen vandaag overeenkomsten voor de aanvullende financiering van verschillende klimaatprojecten van de Belgische gouvernementele samenwerking, uitgevoerd door het Belgisch ontwikkelingsagentschap Enabel. De aankondiging komt in de marge van COP-27, de mondiale klimaatconferentie die van 6 tot 18 november in Egypte plaatsvindt.

Lees meer

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte van onze activiteiten en internationale ontwikkelingstrends belicht vanuit Belgisch perspectief.

Newsletter NL

Consent(Vereist)