Enabel neemt deel aan multi-stakeholderproject om de Oostelijke Provincie van Rwanda te transformeren door het herstel van bossen en landschappen

teams picture signature

Vrijdag 2 juli 2021 | Het Green Climate Fund (GCF) en de International Union for Conservation of Nature (IUCN) hebben een financieringsovereenkomst getekend voor het project ‘Transforming Eastern Province through adaptation’ (TREPA). Het GCF draagt 40 miljoen euro bij. Daarbovenop wordt 18 miljoen gemobiliseerd als cofinanciering van de Rwandese regering en andere projectuitvoerende instanties.

 

De zesjarige investering zal gezamenlijk worden uitgevoerd door IUCN, in samenwerking met de regering van Rwanda via de Rwanda Forestry Authority (RFA) en Enabel als uitvoerende instantie. Andere partners, waaronder World Agroforestry (ICRAF), World Vision en Cordaid, zullen eveneens bij de uitvoering van dit project worden betrokken.

Twee jaar na de accreditatie van Enabel door het Green Climate Fund is het Belgisch ontwikkelingsagentschap trots om deel uit te maken van dit project. Het is een eerste kans om het partnerschap tussen beide organisaties te versterken.

Het project wil meer dan 60.000 ha door droogte aangetast landschap herstellen tot klimaatbestendige ecosystemen. Daarvoor zet het in op herbebossing, agrobosbouw, herstel van weidegronden en erosiebestrijding in 7 districten van de oostelijke provincie van Rwanda: Bugesera, Kayonza, Kirehe, Gatsibo, Ngoma, Nyagatare en Rwamagana. Zo zal het project bijdragen tot het herstel van ongeveer 6.545 ha aangetast bos voor kleine boeren en het duurzaam beheer daarvan in het kader van de PFMU-aanpak (Private Eenheden voor Bosbeheer).

Tijdens de ondertekening van de financieringsovereenkomst zei de Rwandese minister van Milieu, dr. Jeanne d’Arc Mujawamariya: “Rwanda is verheugd over de goedkeuring van het TREPA-project door het Green Climate Fund. Het ministerie van Milieu verbindt zich ertoe het project met succes uit te voeren in samenwerking met IUCN als geaccrediteerde instantie, Enabel als uitvoerende instantie en alle uitvoerende partners”.

Het project zal klimaatbestendige markten en toeleveringsketens ontwikkelen. Op die manier wil het publieke en private investeringen in bossen aanmoedigen, de capaciteit van gemeenschappen om bossen en agrobosbouwbronnen te vernieuwen en duurzaam te beheren vergroten, en kleine boeren ondersteunen bij het invoeren van klimaatbestendige landbouw. Het zal ook verbeterde schone en efficiënte technologieën voor kook-energie promoten bij meer dan 100.000 huishoudens in de oostelijke provincie van Rwanda.

 

“Wij zijn ervan overtuigd dat het TREPA-project de oostelijke provincie van Rwanda sterk zal veranderen door aanpassing aan de klimaatverandering en dat het de provincie weerbaar zal maken tegen de klimaatverandering”, aldus dr. Uzziel Ndagijimana, de Rwandese minister van Financiën en Economische Planning.

 

Luther Anukur, regionaal directeur van IUCN voor Oostelijk en Zuidelijk Afrika, bevestigde nogmaals dat IUCN zich inzet om het werk van de Rwandese regering en haar partners te ondersteunen: “Door de voortdurende gevolgen van de klimaatverandering wordt Afrika steeds vaker geconfronteerd met droogtes en overstromingen. Het nieuwe project TREPA wil bijdragen tot een betere aanpassing van Rwanda aan de klimaatverandering via een holistische aanpak met gemeenschappen die in de aangetaste landschappen van Oost-Rwanda wonen. In partnerschap met de Rwandese overheid zet IUCN zich in om samen te werken met verschillende partners uit de private sector en ngo’s voor een systeembrede verandering.”

 

“Enabel is zeer enthousiast om samen met IUCN en de Rwandese regering dit partnerschap met het Green Climate Fund aan te gaan”, klinkt het bij Jean Van Wetter, Algemeen directeur van Enabel. “Wij zijn ervan overtuigd dat dit project een groot potentieel heeft om de oostelijke provincie van Rwanda te helpen transformeren door het herstel van bossen en landschappen te bevorderen. Mondiale uitdagingen vragen om lokale en aangepaste oplossingen en om een geïntegreerde aanpak met meerdere belanghebbenden. Wij zetten sterk in op het welslagen van dit project. Zo willen we bijdragen aan de Rwandese inspanningen om klimaatverandering tegen te gaan, het duurzaam beheer van hulpbronnen te bevorderen en de bestaansmiddelen en weerbaarheid van de bevolking te verbeteren.”

Meer updates en publicaties

panel of people talking Nieuws

16 mei 2023

BeGlobal: het vernieuwde kenniscentrum voor wereldburgerschapseducatie van Enabel

Vandaag lanceert Enabel zijn vernieuwde kenniscentrum voor wereldburgerschapseducatie, onder de naam BeGlobal.

Lees meer

congolose worker operating an electrical circuit Nieuws

15 mei 2023

Co-creëren van innovatieve oplossingen voor de ontwikkeling van vaardigheden

De Europese Unie investeert meer en meer in Afrikaanse landen. Daardoor kunnen de nationale economieën kansen grijpen om jobcreatie, economische zelfredzaamheid en armoedebestrijding op lokaal niveau verder te ondersteunen. Om dat waar te maken voert Enabel samen met de British Council, Expertise France, GIZ en LuxDev VET Toolbox uit.

Lees meer

two moroccan women in training Nieuws

08 mei 2023

Innovatie en digitalisering: drijvende krachten achter de hervorming van de overheid

In Marokko ondersteunt Enabel ambtenaren bij het versterken van hun digitale vaardigheden.

Lees meer

Pigs_Rwanda Nieuws

31 mei 2023

Varkens nemen een hoge vlucht in Rwanda

In Rwanda loopt een door Enabel gesteund project dat gebruik maakt van drones om varkenssperma te leveren aan dierenartsen in het hele land.

Lees meer

Nieuws

20 april 2023

Zonder veiligheid geen ontwikkeling

Een land moet zorgen voor de veiligheid van zijn burgers. Menselijke veiligheid is een fundamenteel openbaar goed, net zoals toegang tot gezondheidszorg, onderwijs of voedsel. Ook zo in Niger, waar België als eerste land de 3D-aanpak test.

Lees meer

Nieuws

24 april 2023

Editoriaal activiteitenverslag 2022 – 2023

Editoriaal door Jean Van Wetter, Algemeen directeur van Enabel en Delphine Moralis, Voorzitter van de raad van bestuur

Lees meer

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte van onze activiteiten en internationale ontwikkelingstrends belicht vanuit Belgisch perspectief.

Newsletter NL

"*" geeft vereiste velden aan