Nieuws

16 juni 2022

Enabel ondertekent charter voor digitale inclusie in België

Jean Van Wetter of Enabel signs the charter during a press moment

Brussel, België | Vandaag heeft het Belgisch ontwikkelingsagentschap Enabel het Charter voor digitale inclusie van DigitAll ondertekend. DigitAll is een ecosysteem voor digitale inclusie dat bedrijven, federale en gewestelijke overheden en sociale organisaties samenbrengt. Het wil synergieën tot stand brengen en de samenwerking tussen de verschillende spelers bevorderen.

Naar schatting lopen vier op de tien Belgen het risico om de digitale trein te missen. In november 2020 lanceerde BNP Paribas Fortis het systeem voor digitale inclusie dat 24 bedrijven, organisaties en overheidsdiensten samenbrengt. Het project kreeg later de naam DigitAll en is zich aan het verspreiden over heel België. Er werd een charter opgesteld waarin de ondertekenaars zich engageren om de digitale kloof te verkleinen. Bij de lancering van de grote nationale bewustmakingscampagne op 16 juni, sloot Enabel zich aan bij de ondertekenaars van het charter. Vice-eersteminister en minister van Overheidsbedrijven en Ambtenarenzaken Petra De Sutter was aanwezig op de plechtigheid.

Enabel en digitalisering

Enabel erkent de rol van digitale technologieën als hefboom voor ontwikkeling. Open-sourcetoepassingen hebben de gezondheidszorg in heel Afrika verbeterd; dankzij de sociale media en diverse platforms voor e-leren konden opleidingen en onderwijs doorgaan tijdens de lockdowns. De digitale economie biedt bovendien belangrijke mogelijkheden voor menselijke mobiliteit. De afgelopen vijf jaar heeft Enabel aangetoond dat het digitale technologieën kan inzetten om basisdiensten doeltreffender te maken en de kwaliteit en de toegang tot deze diensten te verbeteren.
Door digitalisering te blijven integreren in alle sectoren van de ontwikkelingssamenwerking kunnen we deze inspanningen voor systemische verandering blijven opvoeren.

Enabel gelooft ook dat het broodnodig is de digitale kloof te dichten als onderdeel van de mondiale uitdaging van de toenemende sociaaleconomische ongelijkheid en sociale onrechtvaardigheid. Digitale informatiediensten kunnen immers worden beschouwd als een volwaardige basisdienst die beantwoord aan de menselijke basisbehoefte om toegang te krijgen tot informatie en zich vrij te kunnen uiten en deel te nemen aan de samenleving.

Over DigitAll
DigitAll brengt spelers samen uit de bedrijfswereld, de sociale sector en de federale en gewestelijke overheden en besturen om synergieën tot stand te brengen en samen te werken. Het is de bedoeling de digitale kloof te dichten door digitale inclusie op de agenda te zetten, een netwerk uit te bouwen en oplossingen te ontwikkelen met een positieve impact op zowel korte als lange termijn.
Signatories of the chart reunited for a group picture

Meer updates en publicaties

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte van onze activiteiten en internationale ontwikkelingstrends belicht vanuit Belgisch perspectief.

Newsletter NL

"*" geeft vereiste velden aan